Informacja o wyborze projektu w trybie nadzwyczajnym pn. „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy - Pakiet Edukacyjny.”

27.12.2022

Informacja o wyborze do dofinansowania w trybie nadzwyczajnym projektu złożonego przez Województwo Małopolskie – Departament Edukacji UMWM w ramach Działania 15.2 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – pakiet edukacyjny, typ projektu A. wsparcie grantowe dla organów prowadzących szkoły Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W związku z pozytywnie zakończoną oceną formalną i merytoryczną wniosku o dofinansowanie 27 grudnia 2022 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 2259/22 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.15.02.00-12-0044/22 złożonego przez Województwo Małopolskie – Departament Edukacji UMWM pn.: „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny.” w odpowiedzi na nabór nr RPMP.15.02.00-IP.01-12-023/22 w ramach Działania 15.2 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – pakiet edukacyjny, typ projektu A. wsparcie grantowe dla organów prowadzących szkoły, 15. Oś Priorytetowa REACT-EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom migracyjnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje dotyczące złożenia niezbędnych dokumentów do przygotowania Uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu zostaną przesłane w indywidualnym piśmie do Wnioskodawcy.

Załącznik:

Uchwała w sprawie wyboru do dofinansowania (.pdf, 212 KB)

Inne informacje:

Skład Komisji Oceny Projektu (.pdf, 403 KB)