Informacja o wyborze projektu w trybie nadzwyczajnym pn. „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFS dla NGO i JST – integracja społeczna, rynek pracy, edukacja i zdrowie.”

21.12.2022

Informacja o wyborze do dofinansowania w trybie nadzwyczajnym projektu złożonego przez Województwo Małopolskie w ramach Działania 15.1 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym - wsparcie grantowe dla NGO oraz JST, typ projektu A. wsparcie grantowe dla organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W związku z pozytywnie zakończoną oceną formalną i merytoryczną wniosku o dofinansowanie 20 grudnia 2022 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 2211/22 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.15.01.00-12-0043/22 złożonego przez Województwo Małopolskie pn.: „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFS dla NGO i JST – integracja społeczna, rynek pracy, edukacja i zdrowie.” w odpowiedzi na nabór nr RPMP.15.01.00-IP.01-12-022/22 w ramach Działania 15.1 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym - wsparcie grantowe dla NGO oraz JST, typ projektu A. wsparcie grantowe dla organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, 15. Oś Priorytetowa REACT-EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom migracyjnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje dotyczące złożenia niezbędnych dokumentów do przygotowania Uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu zostaną przesłane w indywidualnym piśmie do Wnioskodawcy.

Załącznik:

Uchwała w sprawie wyboru do dofinansowania (.pdf, 339 KB)

Inne informacje:

Skład Komisji Oceny Projektu (.pdf, 380 KB)