Inwestycje w człowieka – oferta Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Małopolsce

Kategoria: Wydarzenia
17.05.2017
Dni Otwarte Funduszy Europejskich dają okazję do praktycznego spojrzenia na efekty wykorzystania funduszy unijnych. Ponad 70 beneficjentów z Małopolski zaprasza od 18 do 21 maja do swoich siedzib i zapoznania się z projektami, które realizują z FE.

Oprócz beneficjentów z branży turystycznej, kulturalnej, technologicznej czy zdrowotnej, otworzą się również beneficjenci oferujący usługi z zakresu doradztwa zawodowego, aktywizacji na rynku pracy i praktycznego poszukiwania specjalności zawodowych. Będzie to ponad 20 instytucji, takich jak Powiatowe Urzędy Pracy, centra kariery, Ochotnicze Hufce Pracy, czy Młodzieżowe Centra Kultury, które zajmują się szeroko rozumianą branżą „inwestycji w człowieka”. Instytucje te oferują bogaty zasób programów, szkoleń, zajęć warsztatowych, często współfinansowanych ze środków unijnych, a także wiele propozycji miejsc pracy.

Oferta skierowana jest szczególnie do osób, które mają 15 i więcej lat, skończyły lub kończą szkołę, chcą zaplanować swoją karierę, są bez pracy, chcą się przekwalifikować lub zdobyć nowe doświadczenie, poszukują nowej pracy albo chcą założyć własną działalność gospodarczą.

dofe_inwestycja1_640.jpg

Inwestycja w człowieka, to także zapewnienie najmłodszym dzieciom ciekawych zabaw i zajęć, mających wartości edukacyjne. Mogą to zrealizować odpowiednio wyposażone i przygotowane żłobki oraz przedszkola. Również osoby starsze i z niepełnosprawnościami znajdą ofertę dla siebie, którą dołączamy do poniższej listy propozycji Dni Otwartych:

Subregion tarnowski

Dla wszystkich w wieku 16-25 lat, osób poszukujących pracy stałej lub krótkoterminowej,  Młodzieżowe Centrum Kariery w Dąbrowie Tarnowskiej przygotowało atrakcyjną ofertę 19 maja. To doskonała okazja do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy i szkoleń zawodowych.

Młodzieżowe Centrum Kultury w Brzesku zaprasza 18 maja na warsztaty dla osób zainteresowanych udziałem w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej. W programie również quiz na temat Unii Europejskiej. W trakcie zajęć – omówienie i prezentacja efektów projektu „Równi na rynku pracy” oraz „Obudź swój potencjał”.

Osoby w wieku 18 -29 lat, z niewielkim doświadczeniem zawodowym mogą dowiedzieć się w jaki sposób uzyskać lub podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć atrakcyjny zawód. 18 maja podczas targów pracy, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Tarnowie będzie na swoim stoisku informować o możliwościach rozwoju.

dofe_inwestycja4_640.jpg

Oferta Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie 18 i 19 maja obejmuje: konsultacje indywidualne w zakresie decyzji zawodowych, spotkanie informacyjne „Aktywizacja na rynku pracy”, warsztaty „Jak zaprezentować się pracodawcy, indywidualne konsultacje poprzez komunikator SKYPE, zajęcia warsztatowe „Kierunek przedsiębiorczość”.

Dzienny Dom Opieki Medycznej - Twoja droga do zdrowia zaprasza na Dni Otwarte 18 i 19 maja do swojej placówki, gdzie zaprezentowany zostanie innowacyjny sposób opieki nad osobami niesamodzielnymi. W programie m.in. otwarte terapie zajęciowe z podopiecznymi oraz pokaz specjalistycznego sprzętu używanego w placówce.

Subregion sądecki

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Krynicy-Zdroju można zapoznać się z projektami realizowanymi w jednostce, dowiedzieć się, jakie kierunki oraz specjalności szkoleń oferuje, w jakiej branży można rozpocząć swoją karierę zawodową po ich ukończeniu. Ponadto można skorzystać z usług doradcy zawodowego oraz pośrednika pracy. Dzień Otwarty 18 maja.

Punkt Pośrednictwa Pracy i Hufiec Pracy 6-32 w Limanowej oraz Młodzieżowe Centrum Kariery w Mszanie Dolnej zapraszają 18 maja do Zespołu Szkół Nr 1 w Starej Wsi oraz do Punktu Pośrednictwa Pracy w Limanowej. Zaprezentują projekty realizowane w ramach Gwarancji dla młodzieży, będzie też konkurs wiedzy o Unii Europejskiej oraz warsztaty „Rynek pracy przyszłości".

Dla wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie realizowanym w ramach Gwarancji dla młodzieży, Centrum Edukacji i Pracy OHP w Nowym Sączu organizuje 19 maja spotkanie na temat możliwości znalezienia zatrudnienia w państwach Unii Europejskiej. W programie także prezentacja międzynarodowego programu Twoja Pierwsza Praca z EURES.

Hufiec Pracy w Gorlicach zaprasza 19 maja na Dzień Otwarty pod hasłem „Unia Europejska dla młodzieży”. W programie konkurs wiedzy o Unii Europejskiej, prezentacja multimedialna o projektach i wymianach młodzieży Erazmus+, giełda zawodów połączona z prezentacją ofert pracy, wyjście do Domu Polsko-Słowackiego z młodzieżą.

Akademia Projektów Canviar zaprasza do Żłobka Nasze Smyki na Dzień Otwarty w Nowym Sączu (18 maja) oraz Dzień Dobrych Uczynków w Rabce - Zdrój (19 maja). Zajęcia przewidziane są dla dzieci w wieku do 3 lat. W programie: zajęcia savoir vivre dla najmłodszych, uczenie się używania zwrotów grzecznościowych, zajęcia ruchowe przy muzyce, zajęcia plastyczne. Specjalnie dla przedsiębiorczych rodziców dostępne będzie stanowisko doradcze z ekspertem, który opowie o Funduszach Europejskich.

dofe_inwestycja3_640.jpg

Subregion podhalański

Doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery w Skomielnej Białej zaprasza 18 maja na warsztaty dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa im. św. Jana Pawła II w Jabłonce zaprasza do udziału w projekcie realizowanym w ramach „Gwarancji dla młodzieży”. Więcej informacji na temat działalności Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Jabłonce i możliwości rozwoju zawodowego w Unii Europejskiej można uzyskać 19 maja podczas spotkania w szkole.

Prywatny żłobek "Raj Liska" w Nowym Targu zaprasza na prezentację żłobka. Przygotowano wiele atrakcji dla najmłodszych, m.in. malowanie buzi, kącik chemiczny, malowanie kredą i inne. Dzień Otwarty 20 maja.

Subregion Małopolska Zachodnia

Dla wszystkich, którzy myślą o własnej firmie, ale jeszcze nie podjęli decyzji, Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie organizuje warsztaty 18 i 19 maja. Będzie to niepowtarzalna okazja do sprawdzenia predyspozycji przedsiębiorcy, napisania biznesplanu i pokazania gdzie uzyskać dotację na działalność gospodarczą. Natomiast pracodawcy dowiedzą się o aktualnych formach wsparcia oferowanych przez urząd pracy oraz projektach unijnych.

dofe_inwestycja2_640.jpg

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce zaprasza 18 maja na stoisko w Olkuszu z informacjami o projektach „Małopolskie Aktywne Kobiety”, „Tak, potrafię!” oraz czym jest Dzieło Kolpinga. Oferta skierowana jest szczególnie do kobiet powyżej 50 roku życia, do niepracujących osób do 29 roku życia oraz do lokalnych pracodawców. Na zainteresowanych czekają testy kolorowych kwadratów i kompetencji zawodowych oraz poczęstunek kolpingowski.

Krakowski Obszar Metropolitalny

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie organizuje Dzień Otwarty 19 maja, podczas którego będzie można zapoznać się z działalnością Młodzieżowego Centrum Kariery pod okiem specjalistów zajmujących się pośrednictwem pracy i organizacją szkoleń zawodowych .

MCK w Myślenicach zaprasza 18 maja na zajęcia warsztatowe pt. „Odniosę sukces dzięki Funduszom Europejskim", które przeznaczone są zarówno dla osób uczących się jak i bezrobotnych. To spotkanie dla wszystkich, którzy chcą zaplanować własną karierę zawodową lub przekwalifikować się.

„Rozwój przez naukę i pracę" to specjalnie przygotowany na Dni Otwarte 18 maja program Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Trzebini. Będzie można zapoznać się z działalnością i warsztatami szkoleniowymi Ośrodka, a także porozmawiać z kadrą pedagogiczną o swoich możliwościach. Na uczestników czeka niespodzianka.

Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie zaprezentuje 18 maja Akcję Aktywizacja-YEI, od szkolenia do zatrudnienia. Dzień później jedyny w swoim rodzaju elektroniczny spacer po Elektronicznej Platformie Kompleksowego Wsparcia Młodzieży w wejściu na rynek pracy i poznanie oferty edukacyjnych i zatrudnieniowych.

Dni Otwarte w Głównym Urzędzie Statystycznym w Krakowie 18 i 19 maja to gratka dla kół studenckich. Urząd przygotował prezentację aplikacji stworzonych lub zmodyfikowanych dzięki funduszom unijnym. Będzie można poznać projekty, które realizuje Urząd i dowiedzieć się jak pozyskuje środki na rozwój.

Podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni 19 maja, zaprezentowane zostaną efekty wsparcia młodych osób w powiecie bocheńskim. Będzie można uzyskać informacje o przeznaczeniu środków unijnych na konkretne formy aktywizacji osób młodych.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji w Krakowie zaprasza osoby niepełnosprawne do udziału w projekcie „W stronę samodzielności – aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego”. Celem projektu jest wzrost poziomu kompetencji społecznych i zawodowych osób niepełnosprawnych, podniesienie ich aktywności zawodowej oraz zdobycie kwalifikacji zawodowych i podjęcie zatrudnienia. Informacje o projekcie podczas Dnia Otwartego 19 maja. 

dofe_inwestycja5_640.jpg

Hufiec Pracy i Młodzieżowe Centrum Kariery w Niepołomicach zaprasza do zwiedzania nowej siedziby OHP w Niepołomicach. Podczas spotkania 18 i 19 maja można porozmawiać z doradcą zawodowym oraz pośrednikiem pracy. Będzie też quiz dla młodzieży o Unii Europejskiej oraz spotkanie z przedstawicielami władz samorządowych, pracodawcami, dyrektorami szkół na temat projektów realizowanych w OHP.

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego z siedzibą w Krakowie oraz w filiach w Skawinie, Słomnikach i Krzeszowicach zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Krakowskim – LUBIĘ TO III”. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku do 29 lat, chcących otworzyć działalność gospodarczą, podnieść kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach, studiach lub stażach. Dla osób powyżej 30 roku życia warsztaty „Ucz się, zarządzaj, zarabiaj – wiedza Twoim atutem” oraz „Moja firma - droga do sukcesu”.

***

Wykorzystane zdjęcia:

Fot. Centrum Zdrowia Tuchów, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR, Powiatowy Urząd Pracy w Bochni, Jacek Leśniewski