Już wkrótce rozpocznie się III Małopolski Kongres Szkolnego Doradztwa Zawodowego

15.03.2023
W czerwcu 2023 roku Polska stanie się sercem sportu, a Małopolska przyjmie sportowców, którzy będą rywalizować w ramach Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023. III Małopolski Kongres Szkolnego Doradztwa Zawodowego odbywa się w ramach projektu „Kierunek Kariera” i jest współfinansowany ze środków unijnych.

Sportową rywalizację wspieramy działaniami edukacyjnymi, stąd też motywem przewodnim III Małopolskiego Kongresu Szkolnego Doradztwa Zawodowego jest: SPORT. Będziemy promować i prezentować zawody sportowe, ścieżki kariery sportowców, aktywność ruchową jako hobby, wychowanie przez sport, wyzwania treningowe oraz rozwój i samorozwój.

Plakat II Małopolskiego Kongresu Doradztwa Zawodowego. Widoczna postać tenisisty po prawej stronie.

Bądź nowoczesnym i świadomym doradcą zawodowym. Dołącz do uczestników III Małopolskiego Kongresu Szkolnego Doradztwa Zawodowego. Sport i doradztwo zawodowe? Łączy nas sukces! - to hasła tegorocznej edycji tego wyjątkowego wydarzenia

- mówi Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zapraszają w dniach od 22 do 24 marca 2023 roku do udziału w III Małopolskim Kongresie Szkolnego Doradztwa Zawodowego. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu „Kierunek Kariera” i jest współfinansowane z Funduszy Europejskich z programu regionalnego.

Wydarzenie prowadzone będzie w formie hybrydowej i jest adresowane do wszystkich nauczycieli, którym sprawy doradztwa zawodowego są bliskie. W tym roku liczymy także na obecność nauczycieli wychowania fizycznego.

W ramach III Małopolskiego Kongresu Szkolnego Doradztwa Zawodowego odbędą się cztery sesje tematyczne, pozwalające uczestnikom – szkolnym doradcom zawodowym – zaktualizować wiedzę o świecie zawodów sportowych i osobach, które rozwój kariery wspierają oraz poznać ofertę edukacyjną szkół i ośrodków sportowych, zgłębić zagadnienia dotyczące uczenia się przez całe życie tak, by mogli skutecznie wspierać uczniów w planowaniu własnego rozwoju i podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych.

Wszystkie sesje kongresu promują aktywność i prozdrowotne zachowania. Zachęcają do poznawania swoich mocnych stron, wyznaczania celów, do bycia świadomym własnych ograniczeń. A taka świadomość jest potrzebna głównie po to, by ograniczenia pokonywać cierpliwie, z pasją i pod okiem specjalistów.

Patronat nad wydarzeniem objęli: Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Barbara Nowak Małopolski Kurator Oświaty.