Komunikat w sprawie zmian w regulaminach konkursów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej oraz Regulaminie przygotowania i oceny projektów w trybie pozakonkursowym w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020 w związku z RODO

Kategoria: Prawo i dokumenty
30.05.2018

24 maja 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego:

1. Uchwałą nr 895/18 (.pdf, 288 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zmiany polegały w szczególności na dostosowaniu brzmienia załącznika nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych do załączników Umowy/Uchwały/Porozumienia o dofinansowanie dla Projektu realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020) do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 – RODO), które weszły w życie od dnia 25 maja 2018 r.

2. Uchwałą nr 896/18 (.pdf, 258 KB) zmienił Uchwałę Nr 1266/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 września 2015 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu przygotowania i oceny projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym” oraz Uchwałę Nr 1772/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 października 2017 roku w sprawie przyjęcia wzoru Umowy o dofinansowanie, Uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu oraz Porozumienia o dofinansowaniu dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w trybie pozakonkursowym.

Zmiany polegały w szczególności na dostosowaniu brzmienia załącznika nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych do załączników Umowy/Uchwały/Porozumienia o dofinansowanie dla Projektu realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020) do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 – RODO), które weszły w życie od dnia 25 maja 2018 r.