Komunikat w sprawie zmiany Regulaminu konkursu dla poddziałania 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych

15.05.2018

8 maja 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego, Uchwałą nr 734/18 (.pdf, 367 KB), dokonał zmiany Regulaminu konkursu dla poddziałania 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych.

Zmianie podlegały:

  1. Załącznik nr 6a do Regulaminu konkursu – Umowa o dofinansowanie Projektu, (.pdf, 1,71 MB),
  2. Załącznik nr 6b do Regulaminu konkursu – Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz z załącznikami, (.pdf, 1,65 MB),
  3. Dodano załącznik nr 6c do Regulaminu konkursu – Porozumienie o dofinansowaniu Projektu, (.pdf, 1,56 MB).

Pozostałe załączniki do Regulaminie nie podlegały zmianie.