Konkurs na wsparcie w przygotowaniu programów rewitalizacji w Małopolsce

Kategoria: Nabory wniosków
01.04.2016
Województwo Małopolskie ogłosiło konkurs dotacji dla gmin z obszaru Małopolski na dofinansowanie prac związanych z opracowywaniem lub aktualizacją programów rewitalizacji.

Konkurs został przygotowany w ramach współpracy Ministerstwa Rozwoju z samorządami województw. Jego celem jest wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych poprzez pomoc w przygotowaniu programów rewitalizacji spełniających wymogi określone przez ministerstwo oraz warunki zawarte w regionalnych programach operacyjnych. Programy rewitalizacji stanowią podstawowe dokumenty dla prowadzenia procesów służących rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań poszczególnych gmin.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat konkursu oraz zachęcamy gminy do składania wniosków o dofinansowanie. Szczegółowe informacje dostępne są w ogłoszeniu o naborze .