Kontrakt programowy dla Małopolski podpisany!

07.10.2022
Na ponad 2,7 mld euro opiewa kontrakt programowy dla Województwa Małopolskiego. To najważniejszy dokument na tym etapie określający kierunki i cele wydatkowania środków unijnych w programie regionalnym na lata 2021-2027.

Marszałek podpisze

4 października 2022 roku Kontrakt podpisali, ze strony Samorządu Województwa Małopolskiego - marszałek Witold Kozłowski oraz wicemarszałek Łukasz Smółka, ze strony Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej - minister Grzegorz Puda.

Dzisiaj podpisałem kontrakt programowy dla Małopolski, który jest tym pierwszym dokumentem, który włącza nas w bezpośrednie negocjacje z Komisją Europejską. Dokument określa zasady i warunki dotyczące realizacji programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

- mówi marszałek Witold Kozłowski.

Podpisanie kontraktu otwiera drogę do negocjowania go z Komisją Europejską. Po jego zatwierdzeniu przez Brukselę będzie można dzielić pieniądze na poszczególne działania i rozpisywać konkursy.

Środki finansowe w Małopolsce zostaną skoncentrowane na najważniejszych dla regionu zadaniach rozwojowych, m.in. z obszaru przedsiębiorczości, środowiska, transportu, infrastruktury, rynku pracy, edukacji i sprawiedliwej transformacji.