Kurs euro do określania limitów kwotowych kosztów kwalifikowalnych oraz do przeliczania kwoty pomocy publicznej na moment aplikowania

Kategoria: Prawo i dokumenty
13.11.2023

Informujemy, że został zaktualizowany kurs euro obliczony jako średnia arytmetyczna kursów średnioważonych miesięcznych NBP z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie w miesiącu listopadzie oraz kurs na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o dofinansowanie. Służą one do określania limitu kosztów kwalifikowalnych oraz do przeliczania kwoty pomocy publicznej na moment aplikowania.

Zobacz aktualny kurs euro do określania limitów kwotowych kosztów kwalifikowalnych oraz do przeliczania kwoty pomocy publicznej na moment aplikowania