Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie w nowej lokalizacji

06.12.2022
Od września bieżącego roku Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie działa w nowej, przyjaznej dla klienta lokalizacji – w budynku przy Alei Solidarności 5-9, gdzie swoją siedzibę ma Agenda Zamiejscowa UMWM w Tarnowie.

Wnętrze budynku. Grupa elegancko ubranych osób stoi w półokręgu. Obok kilku ludzi z mikrofonami przeprowadza wywiad z mężczyzną w starszym wieku

Symbolicznego otwarcia dokonał wicemarszałek Józef Gawron. W wydarzeniu wzięli także udział posłowie Anna Pieczarka i Piotr Sak, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciech Skruch oraz dyrektor Sławomir Włodarz i pracownicy Departamentu Monitorowania Wdrażania Funduszy Europejskich UMWM.

Aktualnie przy tarnowskiej Agendzie działają: Kancelaria Zarządu, Biuro Prasowe, niedawno przeniesiony Departament Edukacji, Departament Środowiska oraz Departament Rolnictwa i Geodezji. Od września dołączył do nich Departament Monitorowania Wdrażania Funduszy Europejskich, w ramach którego prowadzony jest Lokalny Punkt Informacyjny FE.

Zmiana nastąpiła z uwagi na fakt, że chcieliśmy zgromadzić wszystkie tarnowskie zamiejscowe wydziały i komórki Urzędu Marszałkowskiego w jednej lokalizacji. Teraz nasi petenci mogą załatwić sprawy związane z naszym urzędem w jednym miejscu

– mówi  Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie funkcjonuje od 2009 roku, w ramach Sieci Punktów Informacyjnych FE, koordynowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Przez lata funkcjonowania, z usług Punktu Informacyjnego FE w Tarnowie skorzystało tysiące klientów, a specjaliści Punktu stanowią pierwszy kontakt dla osób, które zainteresowane są pozyskaniem dofinansowania z Funduszy Europejskich. Tu właśnie z pomocą przychodzą pracownicy Punktów Informacyjnych. Z bezpłatnych konsultacji może skorzystać każdy.

To miejsce jest łatwiej dostępne, funkcjonalne. W momencie, gdy kończy się Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, a w przededniu podpisania umowy na realizację RPO 2021-2027 zależy nam szczególnie na tym, by Małopolanie mieli możliwość łatwego zyskania informacji na temat wszystkich osi priorytetowych, konkursów czy naborów na wnioski

- mówi wicemarszałek Józef Gawron.

Punkt Informacyjny FE w Tarnowie czynny jest w poniedziałki w godz. 8:00-18:00 oraz wtorki-piątki w godz. 8:00-16:00 w pokoju 103 (I piętro).

Wnętrze pomieszczenia biurowego. Na wprost biurko z dwoma krzesłami, krzesłem obrotowym oraz komputerem stacjonarnym. Na prawo regał z książkami oraz mały stolik dziecięcy z dwoma krzesełkami. Na lewo szafa oraz kserokopiarka

Tarnowski punkt to nie jedyna tego typu placówka w Małopolsce. W strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego funkcjonują Punkty Informacyjne FE również w Krakowie, Chrzanowie, Nowym Sączu i Nowym Targu. Nasze Punkty Informacyjne jako nieliczne w kraju przeprowadzają szkolenia dotyczące programu regionalnego. Specjalistów możemy spotkać także na Mobilnych Punktach Informacyjnych w gminach. Punkty organizują również spotkania informacyjne i warsztaty, promują Fundusze Europejskie podczas targów, konferencji. Specjaliści prowadzą też lekcje europejskie w szkołach i wykłady na uczelniach.

Pracownicy PIFE zapraszają do swoich placówek we wszystkie dni powszednie. W poniedziałki w godzinach 8.00 – 18.00, a od wtorku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. Wszystkie porady udzielane są bezpłatnie, a dzielący się nimi specjaliści są świetnie merytorycznie przygotowani do swojej pracy. Porady udzielane są nie tylko podczas bezpośrednich spotkań w siedzibach Punktów. Konsultanci niezawodnie odpowiadają na pytania przesłane drogą elektroniczną lub zadane podczas rozmowy telefonicznej.

Duże zbliżenie na ułożone na stojaku ulotki informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich. Na jednej z nich umieszczony został napis – „Fundusze Europejskie na eksport”

Wiedza o możliwości pozyskania środków europejskich, czy o obowiązujących procedurach i przepisach była i jest przekazywana przez pracowników Punktów Informacyjnych, podczas wyjazdów w teren. Trudno policzyć ile razy konsultanci PIFE spotykali się z zainteresowanymi unijną ofertą mieszkańcami Małopolski – w tym przedsiębiorcami, samorządowcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych. Warto przy tym podkreślić, że takie spotkania odbywały się we wszystkich nawet najdalszych zakątkach Województwa, także podczas eventów, dni otwartych, targów czy festiwali europejskich. Ekspercka wiedza była przekazywana zarówno podczas spotkań informacyjnych, jak i w trakcie pogłębionych szkoleń.

Od roku lipca 2014 do października 2022 r. Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce zrealizowały łącznie 33 102 konsultacje bezpośrednie, 17 366 mailowych oraz 177 823 konsultacje telefoniczne. Ponadto, pracownicy PIFE zorganizowali 976 Mobilnych Punktów Informacyjnych, podczas których udzielono konsultacji 6354 osobom zainteresowanym funduszami. We wspomnianym okresie przeprowadzono 489 spotkań informacyjnych w tym 39 webinariów, 1636 spotkań w szkołach ponadpodstawowych i na uczelniach wyższych oraz 4966 szkoleń dla wnioskodawców.

Wnętrze budynku. Korytarz. Po lewej stronie roll-up Funduszy Europejskich, z prawej strony stojak z ulotkami. Na wprost okrągły stolik z dwoma krzesłami. Nad nim kolorowe plakaty

Wszystkie Punkty Informacyjne wychodzą naprzeciw potrzebom osób z niepełnosprawnościami, dając możliwość przeprowadzenia indywidualnej konsultacji u klienta. Ponadto warto przypomnieć, że siedziby poszczególnych Punktów są w pełni dostosowane do potrzeb osób z  niepełnosprawnościami.

Po porady i odpowiedzi na pytania do Punktów Informacyjnych zgłaszają się wszystkie osoby w jakiś sposób zainteresowane, bądź zaangażowane w proces pozyskiwania lub wykorzystywania środków europejskich. Są więc to zarówno osoby fizyczne, myślące o podniesieniu swoich kwalifikacji zawodowych, bądź prowadzeniu działalności gospodarczej, przedsiębiorcy pragnący coraz efektywniej zarządzać swoimi firmami, przedstawiciele organizacji pozarządowych zaangażowani w działalność społeczną, samorządowcy oraz pracownicy szkół wyższych. Konsultanci już od ponad czternastu lat trwają na posterunku, udzielając niezliczonej ilości informacji, wyjaśniając niejasności i rozwiewając wątpliwości. Mowa o pracownikach Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, gotowych do niesienia pomocy w pięciu miastach Małopolski.

Tych, którzy zamierzają w najbliższym czasie skorzystać z dofinansowań unijnych zapraszamy do kontaktu ze specjalistami w Punkcie Informacyjnym FE w Tarnowie i innych lokalizacjach w Małopolsce.