Małopolscy uczniowie ze wsparciem województwa

05.12.2022
Uroczystego wręczenia promes na rozwój małopolskich szkół z powiatów bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego i miasta Tarnów na łączną kwotę ponad 6 mln złotych dokonał wicemarszałek Józef Gawron i członek zarządu Marta Malec-Lech. W wydarzeniu uczestniczyła również poseł Anna Pieczarka i radna województwa małopolskiego Anna Mikosz.

Okolicznościowy list do uczestników wydarzenia wystosował marszałek Witold Kozłowski.

Zbliżenie na prostokątną tabliczkę informującą o projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich. Widnieją na niej: informacja o kwocie dotacji, tytuł projektu, podpisy członków zarządu województwa, a także logotypy Funduszy Europejskich i Małopolski oraz flaga Polski

Cieszę się, że przekazujemy Państwu dzisiaj promesy o łącznej wartości ponad 6,2 mln złotych z przeznaczeniem na zakup sprzętu cyfrowego dla szkół, a także ‒ co obecnie wydaje się szczególnie potrzebne ‒ na wielowymiarowe wsparcie edukacyjne i psychologiczne uczniów. Dzięki temu do 184 szkół trafi kilkaset laptopów, komputerów i tablic multimedialnych. Korzystając z tej okazji, pragnę także serdecznie podziękować Państwu za wszelkie działania podejmowane w czasie pandemii, które służyły wzmocnieniu małopolskiej szkoły oraz wieloaspektowemu wsparciu nauczycieli i uczniów w tej trudnej sytuacji – napisał marszałek Kozłowski.

Kompleksowe działania Pakietu Edukacyjnego obejmują przede wszystkim wzmocnienie cyfrowej infrastruktury małopolskich szkół, podniesienie kompetencji metodyczno-cyfrowych kadry pedagogicznej, organizację kursów dających dodatkowe kwalifikacje, jak również wsparcie inicjatyw uzupełniających czas wolny uczniów w ramach zajęć dodatkowych i wycieczek dydaktycznych.

To już druga edycja projektu, który powstał jako odpowiedź Województwa na zaistniałe skutki wywołane pandemią Covid-19. Pierwszy projekt realizowany do maja br. opiewał na kwotę niespełna 15 mln zł, za którą prawie tysiąc szkół oraz placówek systemu oświaty z terenu Województwa Małopolskiego zostało wyposażonych w sprzęt komputerowy  do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Przed nami druga edycja, a w niej wsparcie dla kolejnych szkół i placówek z naszego regionu. Mimo że pandemia koronawirusa ustała, a nauczanie w szkołach może odbywać się stacjonarnie, wciąż widzimy potrzebę wsparcia systemu oświaty w naszym regionie. Chcemy, aby nasze dzieci i młodzież miały jak najlepsze warunki do nauki

- mówiła Marta Malec – Lech Członek Zarządu Województwa Małopolskiego.

Województwo Małopolskie w swojej strategii jest bardzo mocno ukierunkowane na edukację. Dzisiejsze wydarzenie to nie pojedyncza akcja, ale element systematycznego wsparcia tego sektora. Zależy nam na tym, żeby oświata była etapem budowania pomyślnej przyszłości Małopolan – dodał wicemarszałek Józef Gawron.

W ramach projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych, którego wartość wynosi  23,3 mln zł,  wsparciem w zakresie zakupu sprzętu komputerowego zostanie objętych ok. 600 szkół i placówek oświatowych, w zakresie wielowymiarowego wsparcia edukacyjno - psychologicznego  uczniów zostanie objętych ok. 400 szkół i placówek oświatowych z terenu Małopolski. Działania projektu obejmują

  • wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne, poprzez wyposażenie tych szkół i placówek w narzędzia do nauki zdalnej - sprzęt TIK (Technologie Informacyjno - Komunikacyjne);
  • umożliwienie transformacji cyfrowej kolejnych 22 szkół poprzez wyposażenie tych szkół w wysokiej jakości urządzenia cyfrowe, pomoce dydaktyczne oraz oprogramowania;
  • zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówek systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne w zakresie udzielenia pomocy edukacyjnej i psychologicznej uczniom.