Małopolska Chmura Edukacyjna w nowej perspektywie

Kategoria: Wydarzenia
08.07.2015

771175_ARP_640_150707_B_007.jpg

O realizacji projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna” w nowej perspektywie i przy wsparciu środków pochodzących z nowego Regionalnego Programu Operacyjnego rozmawiali uczestnicy posiedzenia Komitetu Sterującego pilotażowego tego projektu. W spotkaniu uczestniczył członek zarządu Jacek Krupa.

Małopolska Chmura Edukacyjna to flagowy projekt Województwa Małopolskiego. Jego głównym celem jest współpraca uczelni wyższych ze szkołami ponadgimnazjalnymi, która ma rozbudzić  zainteresowania młodzieży kierunkami studiów zgodnymi z inteligentną specjalizacją naszego regionu . Dotychczas, w ramach projektu, w wybranych uczelniach i szkołach zbudowano infrastrukturę techniczną umożliwiającą dostarczanie innowacyjnych usług i aplikacji edukacyjnych. Zaangażowano także ekspertów odpowiedzialnych za przygotowanie scenariuszy zajęć edukacyjnych w kluczowych dla Małopolski obszarach tematycznych. Na ich podstawie prowadzono zajęcia dla uczniów liceów i techników.

392110_ARP_640_150707_B_003.jpg

W nowej perspektywie finansowej zajęcia będą kontynuowane, a także zostaną poszerzone o nowe formy, m.in. web-konferencje. Udział w realizacji kolejnego etapu projektu deklarują uczelnie, które dotychczas prowadziły zajęcia z fizyki, matematyki, informatyki, biologii, chemii, języków obcych, przedsiębiorczości, społeczeństwa obywatelskiego i  środowiska. W kolejnym etapie projektu mają dołączyć nowe obszary tematyczne, m.in. dziennikarstwo, kognitywistyka, a także zajęcia w zakresie branży mechanicznej, elektryczno-elektronicznej, turystyczno-gastronomicznej, społeczno-medycznej.

590191_ARP_640_150707_B_004.jpg

Do udziału w kolejnym etapie projektu wybranych zostanie ok. 200 zespołów szkół ponadgimnazjalnych. Całkowity koszt projektu w ramach nowej perspektywy to 125 mln zł.  Finansowanie projektu jest przewidziane w głównej mierze ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  i Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt zakłada również finansowanie z budżetu województwa oraz wkładów własnych partnerów. 

Źródło: Biuro prasowe UMWM