Małopolska jako marka globalna – promocja gospodarcza Małopolski

02.12.2019
Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o ogłoszeniu naboru wniosków o dofinansowanie z RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski.

Wachlarz możliwości

Priorytetowym celem ogłoszonego naboru jest zwiększenie aktywności międzynarodowej małopolskich MŚP poprzez wzmocnienie rozpoznawalności Małopolski, jako marki gospodarczej w wymiarze krajowym i międzynarodowym. 

Monety na tle flag państw świata

Dofinansowanie będą mogły uzyskać projekty polegające na organizacji zagranicznych misji gospodarczych dla przedsiębiorców, a także innych działań o charakterze wydarzeń (konferencji, eventów), których celem będzie ułatwienie nawiązywania kontaktów biznesowych małopolskich przedsiębiorców z partnerami zagranicznymi. Temu mogą służyć również analizy rynków zagranicznych, opracowywane w ramach wybranych projektów.

Wspierane będą przedsięwzięcia promujące innowacyjność – w szczególności wzmacniające wzajemne relacje między nauką a biznesem, a także wspierające komercjalizację innowacyjnych pomysłów i rozwiązań technologicznych w Małopolsce. 

Promocja gospodarcza będzie nakierowana także na rozwijanie procesu inwestycyjnego w naszym regionie - o dofinansowanie będą mogły starać się inicjatywy promujące Małopolskę, jako region przyjazny zewnętrznym inwestorom. 

Na co zwrócić uwagę?

  • Zaplanowane w projektach działania muszą charakteryzować się przemyślanym charakterem oraz być kompleksowe i skoordynowane.
  • Wszystkie działania MŚP wspierane w zakresie umiędzynaradawiania działalności muszą wynikać ze strategii /planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa.
  • Podczas oceny preferencje uzyskają podmioty działające w obszarach regionalnych specjalizacji, określonych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego.

Do kogo trafi wsparcie?

Wnioski o dofinansowanie będą mogły składać m.in. jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, ich związki i stowarzyszenia), instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe. Miarą sukcesu realizowanych przez nich projektów będzie liczba przedsięwzięć promujących nasze firmy w kraju i za granicą. 

Głównymi odbiorcami - uczestnikami realizowanych działań będą mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, których właściciele są zainteresowani umiędzynarodowieniem swojej działalności. 

Czy warto?

 Oczywiście, że tak! Na beneficjentów czeka ponad 21 mln zł! Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi aż 85%, przy minimalnym wkładzie własnym wnioskodawcy wynoszącym zaledwie 15%

Gdzie należy składać wnioski?

Nabór wniosków ogłaszany za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości potrwa od 30 grudnia 2019 r. do 3 marca 2020 r. Zachęcamy do śledzenia strony www.rpo.malopolska.pl, na której można odnaleźć niezbędne informacje o nadchodzącym konkursie. 

Po dodatkowe informacje w sprawie konkursów można również dzwonić na Infolinię: (12) 616 06 16 lub pozyskać je bezpośrednio w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Krakowie, Chrzanowie, Nowym Targu, Nowym Sączu i Tarnowie.

Opracowanie: Biuro Prasowe UMWM