Małopolska myśli o proekologicznych rozwiązaniach w biznesie

28.01.2020
Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał wyboru kolejnych 11 projektów, które ubiegały się o dofinansowanie w ramach naboru dla Działania 4.2 „Eko-przedsiębiorstwa”!

Tym samym do już wspartych 83 projektów dołączyły kolejne i dzięki wsparciu z Programu Regionalnego w Małopolsce funkcjonuje już prawie 100 eko-przedsiębiorstw.

solar panel

Do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wybrano ostatecznie  94 projekty na łączną kwotę wynoszącą ponad 76 mln zł, co stanowi 95% wykorzystanej alokacji przeznaczonej na konkurs.

Co istotne wybór dodatkowych projektów był możliwy dzięki uwolnieniu kwoty środków przeznaczonych na konkurs, która umożliwiła dofinansowanie 11 projektów z listy rezerwowej z tą samą liczbą punktów.

Warto również nadmienić, że nabór cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Złożono, bowiem 359 wniosków! To absolutny rekord, jeśli chodzi o konkursy organizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.

Eko-przedsiębiorca, czyli właściwie kto?

O dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu, mogli ubiegać się wyłącznie Wnioskodawcy posiadający status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego.

Jakie inwestycje podlegają dofinansowaniu

W projektach, które uzyskały dofinansowanie zostaną zrealizowane inwestycje zakładające poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw, poprzez głęboką modernizację energetyczną obiektów czy zastosowanie technologii efektywnych energetycznie, a także te uwzględniające wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych w zakresie instalacji lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

W projektach dotyczących poprawy efektywności energetycznej w zakresie zastosowania technologii efektywnych energetycznie możliwe będą np. wydatki związane z przebudową linii produkcyjnych, przebudową lub wymianą na energooszczędne urządzeń i instalacji technologicznych, energetycznych oraz oświetlenia. W przypadku głębokiej modernizacji obiektów możliwe będzie sfinansowanie m.in. ocieplenia obiektu, wymiany okien, drzwi zewnętrznych czy przebudowy systemów grzewczych.

Przedsiębiorstwa planujące inwestować w odnawialne źródła energii będą mogły np. kupować i montować jednostki wytwarzające energię w oparciu o OZE, demontować dotychczasowe źródła energii zastępowane przez nowe źródło czy też nabywać instalacje i urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania danej jednostki OZE.

W projektach zakładających z kolei rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego możliwe będą m.in. koszty budowy/przebudowy wraz z kosztem projektu budowlanego, zakupu i montażu elementów konstrukcyjnych bryły budynku, zakupu i montażu układów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Co zyska Małopolska dzięki realizacji dofinansowanych projektów?

Nowe inwestycje zwiększą szanse na wprowadzenie w naszym regionie rozwiązań przyjaznych środowisku. Zmniejszenie zużycia energii końcowej do 116,5 tys. Gj w skali roku, spadek emisji gazów cieplarnianych do 13,8 tys. ton równoważnika CO2 rocznie, spadek zużycia wody przez przedsiębiorstwa do 8,5 tys. m3 na rok, czy też wzrost wykorzystania ciepła odpadowego do 684,5 Gj rocznie, to tylko niektóre rezultaty wybranych projektów. Na pierwsze z nich musimy jeszcze poczekać, niemniej jednak, różnorodność przedsięwzięć, które uzyskały dofinansowanie, z pewnością przyczyni się do tworzenia warunków dla zrównoważonego rozwoju Małopolski i poprawy jakości życia jej mieszkańców.

Opracowanie: Biuro Prasowe UMWM