Małopolska zabiega o wsparcie UE w ramach transformacji energetycznej

22.06.2020
Zarząd Województwa Małopolskiego podejmuje działania w celu skorzystania z unijnego Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji. Marszałek Witold Kozłowski wystosował w tej sprawie list do Fransa Timmermansa, wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej ds. Europejskiego Zielonego Ładu, prosząc go o wideospotkanie, podczas którego można będzie omówić szczegóły.
"Czy region otrzyma unijne wsparcie ze względu konieczność łagodzenia skutków transformacji energetycznej przemysłu wydobywczego na zachodzie województwa i przemysłu energochłonnego w Nowej Hucie?"

– argumentuje marszałek Witold Kozłowski.

W piśmie do Fransa Timmermansa przywołana została również sytuacja Nowej Huty.

"Mówiąc o transformacji energetycznej nie można zapomnieć o wygaszeniu Wielkiego Pieca w hucie ArcelorMittal, które także wpływa negatywnie na sytuację społeczną i rynek pracy w największej dzielnicy Krakowa"

- podkreśla wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz.

Szanse na objęcie naszego województwa środkami wspierającymi sprawiedliwą transformację energetyczną są bardzo realne. Raporty Komisji Europejskiej wskazują Małopolskę jako region, którego sytuacja gospodarcza i społeczna uzależniona jest od węgla. Także Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu rekomenduje Małopolskę do objęcia wsparciem w ramach sprawiedliwej transformacji energetycznej. Nie bez znaczenia jest fakt, że w województwie od wielu lat prowadzone są prekursorskie w skali kraju działania na rzecz poprawy jakości powietrza i ochrony klimatu. Ponadto jako jeden z 7 regionów w Europie realizujemy projekt START pomocy technicznej Platformy Regionów Węglowych w Transformacji, opierający się m.in. na współpracy z samorządami lokalnymi, jednostkami naukowymi oraz dostawcami energii. 

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji to 40 mld euro w skali Unii Europejskiej, z czego 8 mld euro ma trafić do Polski. Ma na celu m.in. wspieranie inwestycji służących przechodzeniu na czystą energię i zwiększających efektywność energetyczną, ale do jego zadań należy również pomoc pracownikom w pozyskaniu kompetencji potrzebnych na nowym rynku pracy czy wspieranie start-upów i inkubatorów przedsiębiorczości.