Mieszkańcy powiatu tarnowskiego mogą liczyć na wsparcie i schronienie

10.02.2021
W Wojniczu otwarto Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który udzielał będzie specjalistycznego wsparcia mieszkańcom powiatu tarnowskiego. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia będzie możliwość skorzystania z hostelu. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wojniczu, zlokalizowany w budynku Zespołu Szkół  Licealnych i Technicznych, działał będzie całodobowo. Wsparciem i usługami z zakresu interwencji kryzysowej przez 2,5 roku objętych zostanie 600 mieszkańców powiatu tarnowskiego. Będą oni mogli skorzystać z poradnictwa specjalistycznego w sytuacji kryzysowej, a w przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia lub życia również z miejsc schronienia w hostelu.

Cieszę się, że powiat tarnowski wyszedł z taką inicjatywą, ale też potrafił ją zrealizować i pozyskał pieniądze na ten cel. Gratuluję determinacji. Tu mieszkańcy będą mogli liczyć na wsparcie i dobre słowo w trudnej sytuacji życiowej

- powiedział wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciech Skruch.

POIK dysponował będzie specjalistami: psycholog, prawnik, pracownik socjalny, pedagog. Powstanie i działalność POIK na terenie powiatu będzie skutkowało szybszą i bardziej dostępną ofertą wsparcia, w wyniku czego zapobiegać to będzie przejściu sytuacji kryzysowej w stan długotrwały, chroniczny. Możliwy będzie powrót do równowagi psychicznej, a poprzez specjalistyczne wsparcie zapobiegnie pojawieniu kolejnych kryzysów.

W wydarzeniu uczestniczyli również poseł Anna Pieczarka, starosta tarnowski Roman Łucarz i wicestarosta Jacek Hudyma.