Młodzi mają głos

29.04.2021
Jak będzie wyglądać Małopolska za 10 lat? Jakie będą efekty wdrażania Funduszy Europejskich? Jakie są oczekiwania młodzieży wobec podziału środków unijnych? Dziś rusza projekt #MłodziMalopolanie.EU. Z jego uczestnikami spotkał się dziś Łukasz Smółka, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

Projekt #MłodziMałopolanie.EU ma pokazać, jak młodzi ludzie postrzegają Fundusze Europejskich w Małopolsce i efekty ich wykorzystania, a przede wszystkim oczekiwania wobec podziału kolejnych środków. 

Zdjęcie ze spotkania on-line, na którym widać 3 ekrany monitorów komputerów z uczestnikami spotkania. Jednym z nich jest Łukasz Smółka, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

Budujemy Małopolskę dla kolejnych pokoleń. Zależy nam na zdaniu ludzi młodych, którzy za 5, 10, czy 20 lat będą tu żyć i pracować

 – mówi Łukasz Smółka, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego. 

W ramach projektu pt. #MłodziMałopolanie.EU zaplanowane jest 5 spotkań, podczas których omawiane będą tematy z zakresu funkcjonowania Unii Europejskiej i jej wartości, przedstawienia przykładów inwestycji, które już zostały zrealizowane dzięki Funduszom Europejskim oraz tematyki związanej z ekologią i Zielonym Europejskim Ładem oraz edukacją i tematyką społeczną.

Uczestnicy projektu to uczniowie 18 szkół średnich z całej Małopolski. Mają okazję, żeby zainspirować się nawzajem, porozmawiać, wymienić poglądy i wspólnie wpłynąć na swoją przyszłość.  

Doceniamy Wasz udział w tym projekcie, bo to oznacza Waszą otwartość na nowe idee, nową narrację dla Europy. Tylko z prawdziwym zaangażowaniem obywateli, zwłaszcza młodych, którzy tak bardzo w nią wierzą, Unia Europejska może przezwyciężyć współczesne wyzwania

– powiedział wicemarszałek do młodzieży. 

Podczas dzisiejszego spotkania młodzi ludzie rozmawiają m.in. o prawach państw członkowskich Unii Europejskiej, prawach Komisji Europejskiej i prawach człowieka. W wydarzeniu uczestniczył dr Michał Rynkowski z Komisji Europejskiej, który przybliżył słuchaczom historię Unii. Młodzi świetnie poradzili sobie z pytaniami w tym obszarze. Dr Rynkowski podkreślił, że Komisja Europejska działa w oparciu o mandat powierzony jej przez państwa członkowskie jako „panów traktatów” (niem. Herren der Verträge).

Zdjęcie ze spotkania on-line, na którym widać 3 ekrany monitorów komputerów z uczestnikami spotkania.

Perspektywa finansowa na lata 2014-2020 powoli dobiega końca. Przed nami kolejny podział środków europejskich na lata 2021-2027. Dziś wsłuchujemy się w głos młodego pokolenia, diagnozujemy potrzeby inwestycyjne i społeczne w województwie małopolskim. Pozwoli to możliwie najszerzej i najtrafniej wykorzystywać środki unijne.

Małopolska Przyszłości. Młodzi mają głos. Porozmawiajmy