#MłodziMałopolanie.EU. Inwestujemy w przyszłość Małopolski

31.05.2021
Doświadczenie świata nauki i zmysłów w centrum nauki WOMAI, wizyta w Krakowskim Salonie Ekonomicznym i wreszcie wspólne spotkanie i możliwość wzajemnego poznania się – uczniowie i nauczyciele 18 szkół średnich z Małopolski podsumowali dziś w Krakowie projekt #MłodziMałopolanie.EU.

Dziękuję, że jesteście naszymi młodymi ambasadorami Funduszy Europejskich w Małopolsce

– zwrócił się do uczestników Łukasz Smółka, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, pomysłodawca projektu. 

Zarówno uczniom jak i nauczycielom wicemarszałek Smółka podziękował za aktywny udział w projekcie. 

To była wyjątkowa okazja dla młodych ludzi żeby zainspirować się nawzajem, porozmawiać, wymienić poglądy i wspólnie wpłynąć na swoją przyszłość.

– podkreślił wicemarszałek, zapraszając przy tym, do zgłaszania ciekawych pomysłów na projekty z udziałem młodzieży, które mogłyby być zrealizowanie w przyszłości. 

Uczestników projektu czeka jeszcze wspólna wyprawa do Brukseli. 

Krakow_Mlodzi_Malopolanie_02.jpg

To był dobry czas 

A, co o projekcie sądzą młodzi ludziom?, Czego dowiedzieli się podczas spotkań? Łukasz z Nowego Sącza przyznał, że był zaskoczony możliwościami, jakie dają Fundusze Europejskie i w jak łatwy sposób można je zdobyć. „Fundusze są na wszystko, więc jeżeli ktoś chce coś zmienić w swoim otoczeniu może z łatwością je pozyskać” – podkreślił. - Nie byłem świadom, że tak dużo rzeczy wydarzyło się w mojej okolicy dzięki Funduszom Europejskim. – dodał Piotr z Gorlic

Wszyscy byli zgodni, że dopiero w ramach projektu zobaczyli, że u nich też są Fundusze Europejskie, które nie są abstrakcją, ale konkretnym boiskiem, placem zabaw, drogą, czy biblioteką. 

Uczniowie podkreślali, że dzięki udziałowi w projekcie #MłodziMałopolanie.EU mogli rozwiać swoją kreatywność, podnieść poziom wiedzy na temat Unii Europejskiej i środków unijnych, nauczyli się wzajemnej otwartości i udowodnili, że potrafią włączyć się we wspólne działania na rzecz Małopolski Przyszłości. 

Wiele pozytywnych opinii pod adresem przedsięwzięcia padło także z ust nauczycieli. Iwona Parzniewska, koordynatorka projektu w I LO w Krakowie podkreśliła, że dla pedagogów najbardziej cenny był doskonały balans praktyki i teorii. – „Uczniowie byli zachwyceni przełożeniem tego, co przeczytali w podręcznikach i książkach na to, co widzą w swojej okolicy.” – powiedziała Pani Iwona. 

W jej opinii takie działania rozwijają świadomość uczniów, a wiedza, w jaką zostali wyposażeni buduje ich potencjał na przyszłość.

Krakow_Mlodzi_Malopolanie_01.jpg

Zmysły i pieniądze

Wcześniej, w centrum WOMAI uczniowie zwiedzili dwie wystawy: „W stronę światła”, – która przedstawia zagadnienia naukowe w przystępny i mocno interaktywny sposób oraz „W stronę ciemności” – ta ekspozycja daje możliwość przetestowania zmysłów w całkowitej ciemności, docenienia ich i pokazania, jak bardzo mogą nas zawodzić. Przez całą podróż panuje bezwzględny mrok, a uczestnicy są prowadzeni przez osobę niewidomą, która jest ich przewodnikiem. Na wystawie posługujemy się wszystkimi zmysłami z wyjątkiem wzroku, a dzięki rozwiniętej ścieżce dźwiękowej wczuwamy się w sytuacje codzienne, lecz z zupełnie innej perspektywy. To doświadczenie pokazało młodym ludziom, jak ważną rolę odgrywa dostępność zarówno w projektach unijnych, jak i codziennym życiu. Z kolei w Krakowskim Salonie Ekonomicznym mogli dotknąć prawdziwej, ważącej ponad 12 kg sztabki złota.

Krakow_Mlodzi_Malopolanie_05.jpg

MłodziMałopolanie.EU

Małopolska, jako jedyny region w kraju stworzyła radę #MłodziMałopolanie.EU, która weszła w otwarty dialog z Zarządem Województwa w kwestiach związanych z planowaniem rozwoju regionu i wydatkowania Funduszy Europejskich w kolejnych latach. Powstał on z inicjatywy i przy zaangażowaniu wicemarszałka Łukasza Smółki. 

Uczestnikami byli nauczyciele i uczniowie 18 szkół średnich z całej Małopolski, którzy podczas spotkań online mieli okazję, żeby zainspirować się nawzajem, porozmawiać, wymienić poglądy i wspólnie wpłynąć na swoją przyszłość. W ramach projektu #MłodziMałopolanie.EU wsłuchiwaliśmy się w głos młodego pokolenia, dyskutowaliśmy o potrzebach i oczekiwaniach młodych ludzi dotyczących kształtu nowego programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021- 2027. Małopolska Przyszłości” i wydatkowania środków unijnych w kolejnych latach. 

Krakow_Mlodzi_Malopolanie_03.jpg

Warto podkreślić szczególne zaangażowanie młodzieży nie tylko w dyskusje, ale także w quizy, sesje pytań do zaproszonych gości oraz ciekawe przedsięwzięcia do wykonania, jak realizacja filmu, czy przeprowadzenie sondy ulicznej. Odbyło się 5 spotkań online, poświęconych szerokiej tematyce unijnej:

  • Bliżej Europy

Podczas pierwszego spotkania młodzi ludzie rozmawiali m.in. o prawach państw członkowskich Unii Europejskiej, prawach Komisji Europejskiej i prawach człowieka. W wydarzeniu uczestniczył dr Michał Rynkowski z Komisji Europejskiej, który przybliżył słuchaczom historię Unii. Młodzi świetnie poradzili sobie z pytaniami w tym obszarze. Dr Rynkowski podkreślił, że Komisja Europejska działa w oparciu o mandat powierzony jej przez państwa członkowskie, jako „panów traktatów” (niem. Herren der Verträge).

  • Oczami młodych

Jak po 17 latach obecności Polski w Unii Europejskiej wyglądają małopolskie powiaty, mogliśmy zobaczyć na filmach i w prezentacjach, które przygotowali uczniowie. Oprócz inwestycji infrastrukturalnych jak drogi, ścieżki rowerowe, boiska, czy nowe pociągi, autorzy dużo miejsca ·w swoich prezentacjach poświecili projektom społecznym i z obszaru edukacji. Przykładem są tu powiaty gorlicki, który inwestuje w zawodowców, walczy z wykluczeniem i bezrobociem oraz nowosądecki, gdzie widać duże inwestycje prospołeczne

  • Zostań Ambasadorem

Zmiana klimatu i degradacja środowiska stanowią zagrożenie dla Europy i reszty świata. Aby temu przeciwdziałać, Europa potrzebuje nowej strategii służącej jej przekształceniu w pierwszy kontynent neutralny dla klimatu - Europejski Zielony Ład to plan działania na rzecz zrównoważonej gospodarki UE. Na temat wyzwań związanych z klimatem i środowiskiem młodzi Małopolanie rozmawiali z przedstawicielami Komisji Europejskiej ds.,,Europejskiego Zielonego Ładu” Katarzyną Bałucką- Dębską (DG CLIMA), Katarzyną Wołos (DG ENV) i Dominikiem Piotrowskim (DG MOVE). Uczniowie dowiedzieli się miedzy innymi jak zostać ambasadorem Pakietu na rzecz Klimatu. https://europa.eu/climate-pact/ambassadors/become-...

  • Małopolska przyszłości

Uczestnicy czwartego spotkania rozmawiali na temat kierunków rozwoju regionu oraz priorytetów w inwestowaniu nowych Funduszy Europejskich. Pytani o priorytety obszarów do inwestowania dla przyszłych środków uczestnicy projektu wskazali rozwój e-usług, inwestycje w odnawialne źródła energii, zero emisyjny transport oraz turystykę. Obszar oferty i infrastruktury turystycznej wskazali także, jako najbardziej niedoinwestowany w ich okolicy. Także z inwestycjami w turystykę i rekreację młodzi Małopolanie wiążą swoje projekty marzeń.

  • Młody głos Europy

Na ostatnim spotkaniu kontynuowano temat związany z nowymi środkami europejskimi dla Małopolski i obszarami, w które będą inwestowane. Tym razem omówione zostały projekty związane ze wsparciem rynku pracy, inwestycjami w programy edukacyjne, infrastrukturę oraz integrację społeczną. Uczestnicy mieli możliwość oceny projektów, w których sami uczestniczyli, m.in. Programu Stypendialnego czy Chmury Edukacyjnej.

Krakow_Mlodzi_Malopolanie_04.jpg

Fundusze Europejskie są w Małopolsce 

Istotnym elementem projektu było badanie opinii uczniów szkół średnich w Małopolsce na temat postrzegania Funduszy Europejskich w Małopolsce oraz oczekiwanych kierunków rozwoju Małopolski w ramach perspektywy finansowej 2021-2027. 

Udało nam się zebrać 1511 odpowiedzi. Niemal 80% młodych Małopolan popiera członkostwo Polski w Unii Europejskiej, z czego 36% wyraża swoje poparcie w sposób zdecydowany. Co dziesiąty badany jest z kolei przeciwnikiem Unii Europejskiej, (z czego tylko 3% w sposób zdecydowany). Najczęściej wskazywane przez uczniów korzyści, jakie zyskała Polska dzięki wstąpieniu do Unii Europejskiej to: łatwe przemieszczania się pomiędzy krajami oraz dofinansowanie, dotacje i fundusze unijne. Pozytywny jest fakt, że aż 93% małopolskiej młodzieży spotkało się w swoim życiu z określeniami „Fundusze Europejskie” lub „Fundusze Unijne”. Co więcej, ponad 70% posiada wiedzę na temat tego, co one oznaczają. O środkach finansowych Unii Europejskiej nigdy nie słyszał marginalny odsetek badanych, tj. niespełna 2%. Na pytanie, czym są Fundusze Europejskie, uczniowie najczęściej wskazywali na ogólną pomoc finansową, pomoc Unii Europejskiej, fundusze / środki na rozwój kraju. Często wymieniane były też dotacje na określony projekt bądź inwestycję.