Modernizacja drogi Ładna-Karwodrza dzięki Funduszom Europejskim

30.09.2022
Dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich rozbudowano drogę powiatową nr 1376K w miejscowościach Ładna, Skrzyszów, Łękawica, Trzemesna, Karwodrza. To największa inwestycja drogowa w powiecie tarnowskim, która usprawni ruch i poprawi bezpieczeństwo w tej części Małopolski.

Nowy odcinek drogi. W oddali widoczna zieleń i flaga z napisem Małopolska.fot. Fot. Powiat Tarnowski.

Powiat Tarnowski, na rozbudowę drogi powiatowej nr 1376K w miejscowościach Ładna, Skrzyszów, Łękawica, Trzemesna, Karwodrza, otrzymał dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Całkowity koszt inwestycji to ponad 29,2 mln zł, z czego dofinansowane z Funduszy Europejskich to przeszło 17,5 mln zł. Wkład własny wyniósł blisko 11,7 mln zł.

W ramach zadania zmodernizowano drogę powiatową na odcinku prawie 13 km oraz przebudowano 2 mosty: na potoku Wątok w m. Skrzyszów, na potoku Wątoczek w m. Łękawica.

Zastosowanie nowoczesnych materiałów i technologii, wysokiej jakości nawierzchni, systemów odwodnienia, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz efektywnych urządzeń ochrony środowiska, w tym urządzeń do podczyszczania wód opadowych, nasadzeń zieleni itp., przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości drogi powiatowej dla środowiska oraz poprawi bezpieczeństwo.