Modernizacja Oddziału Pediatrii Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

02.06.2021
Modernizacja Oddziału Pediatrii jest jednym z zadań projektu w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 pn. „Modernizacja oddziałów szpitalnych oraz zakup aparatury medycznej celem poprawy jakości i bezpieczeństwa diagnozowania i leczenia pacjentów w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie”. W uroczystym otwarciu wziął udział wicemarszałek Łukasz Smółka oraz Iwona Gibas z zarządu województwa.

W wyniku modernizacji nastąpiła poprawa warunków pobytu rodziców i opiekunów, poprzez dostosowanie pomieszczeń szpitalnych do całodobowego ich przebywania dzieckiem. Stworzono warunki hotelowe i dostosowano je dla potrzeb osób niepełnosprawnych, a sale chorych wraz z toaletami dostosowano do potrzeb dzieci. Szczególnie dzisiaj, w Dniu Dziecka, widzimy jak bardzo możemy poprawić proces leczenia najmłodszych Małopolan dzięki wykorzystaniu Funduszy Unijnych

- mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

Zdjęcie przedstawia łóżka szpitalne dla dzieci. Na ścianie namalowano postacie z bajek.

W Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie istniała konieczność przebudowy wraz z wyposażeniem Oddziału Pediatrii. Główną determinantą koniecznych zmian były zmiany warunków rynkowych wymogów świadczeń, rozwój technologii, poprawa satysfakcji pacjenta oraz warunki udzielania świadczeń zdrowotnych. Odział Pediatrii nie posiadał wystarczającej ilość łóżek dla matek lub opiekunów towarzyszących dziecku w czasie leczenia. Problem była również niedostateczna możliwość komunikacji między pacjentami, lekarzem, a pielęgniarką.

W wyniku modernizacji Oddziału Pediatrii utworzono:

  • 8 sal dwułóżkowych dla dzieci młodszych, 
  • 4 łazienki (po jednej na dwie sale),
  • 2 sale trzyłóżkowe i 2 sale dwułóżkowe dla dzieci starszych, 
  • 2 łazienki (po jednej na dwie sale),
  • 3 izolatki, 
  • 1 łazienka dla osób niepełnosprawnych,
  • pokój matki z dzieckiem,
  • świetlica dla dzieci,
  • 2 gabinety zabiegowe,
  • pomieszczenia dla personelu. 

Wartość całości projektu to blisko 18 mln zł, z czego dofinansowanie z RPO WM wynosi blisko 11 mln zł. Pozostałe środki to dotacja z Powiatu Chrzanowskiego prawie 5,5 mln zł i wkład własny Szpitala: ponad 1,6 mln zł

Przedmiot projektu:

Zadanie 1: Przebudowa oddziałów szpitalnych (Oddział Neonatologii, Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Blok Porodowy)

Zadanie 2: Przebudowa Oddziału Pediatrycznego wraz z przebudową instalacji wewnętrznych
koszt modernizacji  3 828 080,00 zł
dofinansowanie – 2 336 982,52 zł
wkład własny (w tym dotacja z powiatu chrzanowskiego) – 1 491 097,48 zł

Zadanie 3: Modernizacja łazienek

Zadanie 4: Zakup aparatury i sprzętu medycznego