Mobilne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich dla mieszkańców subregionu tarnowskiego

24.10.2019
Zapraszamy mieszkańców oraz przedstawicieli Instytucji z terenu gmin: Szerzyny, Rzepiennik Strzyżewski, Ciężkowice, Gromnik, Lisia Góra, Skrzyszów, Pleśna, Tarnów, Tuchów, Ryglice na bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości pozyskiwania dofinansowania z Funduszy Europejskich.

Zakres udzielanych konsultacji w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego:

 • preferencyjne pożyczki na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej,
 • dotacje na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej,
 • pozostałe możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

Terminy konsultacji:

5 listopada 2019 r. (wtorek)

 • Szerzyny
  Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach (sala na parterze),
  Szerzyny 159,
  godz. 9:00 - 11:30
 • Rzepiennik Strzyżewski
  Urząd Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim (sala obrad),
  33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400
  godz. 12:00 - 14:30

7 listopada 2019 r. (czwartek)

 • Ciężkowice
  Urząd Gminy w Ciężkowicach,
  ul. Tysiąclecia 19 (sala konferencyjna),
  33-190 Ciężkowice,
  godz. 9:00 - 11:30
 • Gromnik
  Urząd Gminy w Gromniku,
  ul. Witosa 2 (sala narad),
  33-180 Gromnik,
  godz. 12:00 - 14:30

14 listopada 2019 r. (czwartek)

 • Lisia Góra
  Urząd Gminy w Lisiej Górze,
  ul. 1-go Maja 7 (sala narad),
  33-140 Lisia Góra,
  godz. 9:00 - 11:30
 • Skrzyszów
  Urząd Gminy w Skrzyszowie (sala narad),
  33-156 Skrzyszów 642
  godz.12:00 - 14:30

26 listopada 2019 r. (wtorek)

 • Pleśna
  Urząd Gminy w Pleśnej (sala narad),
  33-171 Pleśna 240
  godz. 9:00 - 11:30
 • Tarnów
  Dom Kultury w Tarnowcu,
  ul. Tarnowska 83,
  33-112 Tarnowiec
  godz.12:00 - 14:30

28 listopada 2019 r. (czwartek)

 • Tuchów
  Urząd Miejski w Tuchowie,
  ul. Rynek 1 (sala posiedzeń),
  33-170 Tuchów,
  godz. 9:00 - 11:30
 • Ryglice
  Urząd Miejski w Ryglicach,
  ul. Rynek 9 (sala rady miejskiej),
  33-160 Ryglice,
  godz.12:00 - 14:30

Konsultacje przeprowadzą specjaliści ds. Funduszy Europejskich z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Tarnowie:

ul. Wałowa 37,
33-100 Tarnów,
tel.: 12 616 03 61/62
e-mail: fem_tarnow@umwm.pl

Serdecznie zapraszamy!