Nawet 200 mln zł na efektywność energetyczną i rewitalizację

19.01.2018
Dzięki tym niskooprocentowanym pożyczkom, uda się odnowić przestarzałe instalacje w budynkach mieszkalnych, podpiąć je do miejskiego ogrzewania, zbudować nowe żłobki, przedszkola czy wyremontować drogi w całej Małopolsce.

ogrzewanie_640.jpg

Z tej pomocy na rewitalizację i poprawę efektywności energetycznej będą mogły skorzystać małopolskie firmy, instytucje i organizacje. W czwartek marszałek Jacek Krupa, wicemarszałek Stanisław Sorys oraz przedstawiciele Zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. i Banku Gospodarstwa Krajowego podpisali umowę na uruchomienie tych unijnych pożyczek.

 Fundusze na nowe programy pożyczkowe pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

"Podpisana dzisiaj umowa to kolejny projekt w ramach aktualnego programu operacyjnego, który w widoczny sposób wpłynie na jakość życia naszych mieszkańców, a przez to przyczyni się do rozwoju całego regionu. Pomimo tego, że ta perspektywa jest bardziej wymagająca, jestem zupełnie spokojny o to, że bez problemu zrealizujemy założone przez Komisję Europejską limity i terminy. Tylko do końca 2018 roku musimy rozliczyć z Brukselą wydatki na poziomie 1 mld 670 mln złotych. Według naszych szacunków kwota ta będzie znacznie wyższa – nawet ponad 3 miliardy" -  ocenia marszałek Jacek Krupa, przypominając, że realizacja RPO WM 2014-2020 przebiega zgodnie z planem.
"Wspieranie zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego Polski jest na stałe wpisane w naszą strategię. Dzięki kolejnym umowom z pośrednikami finansowymi skutecznie rozszerzamy dystrybucję funduszy unijnych, a co za tym idzie stymulujemy rozwój i wzrost jakości życia w poszczególnych regionach Polski" – zaznacza Przemysław Cieszyński, członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego

umowy_ogrz_640.jpg

Wicemarszałek Stanisław Sorys podkreśla znaczenie takich obszarów wsparcia, jak poprawa efektywności energetycznej i rewitalizacja wśród efektów założonych w RPO WM 2014 – 2020. 

"Na rozwój regionalnej polityki energetycznej zarezerwowaliśmy w sumie ponad 1,8 mld zł, z czego ok. 413 mln zł jest przeznaczone na poprawę efektywności energetycznej budynków, zarówno tych użyteczności publicznej, jak i mieszkalnych" - wylicza wicemarszałek Stanisław Sorys.

Tylko w ramach pożyczek, z tej puli do wykorzystania będzie nawet 200 mln zł.

"To największe projekty realizowane przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego w tej perspektywie finansowej  To także przykład nowego stylu działania Agencji, która aktywnie wykorzystuje zamrożone do tej pory środki własne i otwiera się na nowe inicjatywy. W tym roku planujemy uruchomienie kolejnych instrumentów finansowych aktywizujących małopolską gospodarkę." – podkreśla Jan Pamuła,

prezes MARR.

umowy_ogrz_bgk_640.jpg

Mieszkania – cieplejsze i bardziej oszczędne

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego, jednostki samorządu terytorialnego i podległe im podmioty mogą starać się o pożyczkę na dostosowanie starszych budynków wielorodzinnych do współczesnych standardów energooszczędności. Dzięki modernizacji instalacji grzewczych, chłodzących lub świetlnych możliwe będzie zmniejszenie strat energii i obniżenie kosztów utrzymania tych budynków. Wpłynie to także na zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska. Pożyczkę można wykorzystać np. na podpięcie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej lub instalację paneli słonecznych. 

Wartość pożyczki wyniesie od 100 tys. do 3,2 mln złotych. Jej przyznanie poprzedzi audyt energetyczny, którego celem jest oszacowanie efektów modernizacji. Im wyższe zyski energii ona przyniesie, tym oprocentowanie pożyczki będzie niższe (od 0,5% do 0,15%). Do wykorzystania są 32 mln złotych z opcją na podwojenie tej sumy. 

Więcej żłobków i miejsc, w których będzie można odpocząć

W ramach drugiej umowy przewidziano 88 mln zł (z opcją na dodatkowe 50 mln zł) na wsparcie rewitalizacji obszarów zdegradowanych. O pożyczki mogą się ubiegać m.in. jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, organy prowadzące szkoły i placówki, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, szkoły wyższe, przedsiębiorcy. Wsparcie może zostać wykorzystane m. in. na budowę, rozbudowę lub modernizację żłobków, przedszkoli, szkół, świetlic, obiektów rekreacyjnych, kulturalnych, zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne, ułatwienie dostępu rewitalizowanym obiektom i terenom do podstawowych usług komunalnych, a także na inwestycje w infrastrukturę drogową. Projekty finansowane z pożyczki muszą być wpisane do gminnego programu rewitalizacji, zaakceptowanego przez Zarząd Województwa i umieszczonego w wykazie programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego. 

Wartość pożyczki wyniesie od 300 tys. do aż 15 mln zł. Oprocentowanie będzie niższe niż rynkowe. Za udzielenie i obsługę pożyczek MARR S.A. nie pobiera żadnych opłat ani prowizji. Maksymalny okres spłaty w przypadku obydwu programów wyniesie 20 lat. 

umowy_ogrz_bgk2_640.jpg

*** 

Pożyczki na efektywność energetyczną i rewitalizację są finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Menadżerem Funduszu Funduszy Województwa Małopolskiego jest Bank Gospodarstwa Krajowego. MARR S.A. pełni rolę pośrednika finansowego, udzielającego pożyczek.

Źródło: Biuro prasowe UMWM i materiały własne.