Nieuczciwe praktyki firm

10.07.2020

Informujemy, iż Instytucja Zarządzająca Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 nie współpracowała ani nie współpracuje z jakąkolwiek firmą consultingowo-doradczą. Nie prowadzi także żadnego rejestru firm pomagających w pozyskani dotacji, ani nie rekomenduje w żaden sposób takich podmiotów. W przypadku powoływania się na współpracę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego prosimy o przekazanie informacji do Centrum Informacyjnego FEM: e-mail fem@umwm.pl, tel. 12 616 06 16.

Ponadto w związku z powtarzającymi się sygnałami o stosowaniu przez niektóre firmy nieuczciwych praktyk, polegających na sprzedaży dostępnych bezpłatnie informacji i publikacji na temat Funduszy Europejskich, informujemy i przypominamy, że wszelkie materiały informacyjne, w tym poradniki, informatory, broszury, podręczniki dla beneficjentów, itp. wydawane przez instytucje publiczne odpowiedzialne za wdrażanie Funduszy Europejskich są bezpłatne. 

Osoby poszukujące informacji o Funduszach Europejskich zachęcamy do kontaktu z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich. Lista punktów dostępna na stronie Znajdź Punkt Informacyjny oraz Funduszy Europejskich w Małopolsce