Nowy Program Interreg Polska - Słowacja. Cykl spotkań promocyjno-informacyjnych w Małopolsce

13.10.2022
Zapraszamy do udziału w spotkaniach promocyjno-informacyjnych nt. nowej edycji Programu Interreg Polska - Słowacja organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Spotkania stanowią znakomitą okazję do zapoznania się z ofertą Programu Interreg Polska-Słowacja na lata 2021-2027 oraz efektami dotychczasowej współpracy transgranicznej.

W trakcie wydarzeń przedstawione zostaną m.in. informacje na temat specyfiki nowego programu, działań możliwych do realizacji, partycypacji w projektach, wsparcia dla partnerów czy wykorzystania efektów dotychczasowych projektów w przygotowaniu nowych inicjatyw transgranicznych.

W celu dotarcia do jak najszerszego grona osób zainteresowanych Programem, planujemy spotkania w trzech różnych terminach i lokalizacjach:

  • 25 października 2022 r. w Nowym Targu (w siedzibie Euroregionu Tatry)
  • 27 października 2022 r. w Nowym Sączu (w Małopolskim Centrum Kultury „Sokół”)
  • w Chrzanowie lub Oświęcimiu (termin i miejsce będą podane w późniejszym terminie)

Spotkania są  kierowane do wszystkich zainteresowanych udziałem w Programie, w tym m. in. samorządy terytorialne, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, małe i średnie przedsiębiorstwa. W sposób szczególny kierujemy je do osób i podmiotów, które przygotowują lub planują opracować wnioski projektowe do programów Interreg 2021-2027.

Uczestnicy spotkań będą mogli również skorzystać z konsultacji nt. pozyskiwania Funduszy Europejskich na stoiskach Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Zainteresowanych udziałem prosimy o rejestrację na adres mailowy grzegorz.first@umwm.malopolska.pl. Na spotkanie w Nowym Targu należy zapisać się do 21 października br., natomiast na spotkanie w Nowym Sączu przed upływem 25 października br. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane drogą mailową.

Zachęcamy do zapoznania się z ramową agendą spotkań oraz szczegółowym programem spotkań w Nowym Targu i Nowym Sączu

Pobierz program spotkania w Nowym Targu (.pdf, 98,4 KB)

Pobierz program spotkania w Nowym Sączu (.pdf, 92,3 KB)