O czystym powietrzu podczas VII Forum Subregionu Podhalańskiego

Kategoria: Subregionalny Program Rozwoju
19.10.2016
Wymiana starych pieców na nowoczesne źródła ciepła to główny temat, o którym dyskutowali dziś w Makowie Podhalańskim uczestnicy VII posiedzenia Forum Subregionu Podhalańskiego.

Uczestnicy Forum rozmawiali również o redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, niskoemisyjnym transporcie oraz poprawie funkcjonowania ruchu pasażerskiego w Subregionie Podhalańskim.

Przedmiotem obrad Forum, któremu przewodniczył radny Województwa Małopolskiego Marek Wierzba, była kwalifikacja merytoryczna kart projektów złożonych w ramach poddziałań: Niskoemisyjny transport miejski – SPR (4.5.2) , Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR (7.2.4) , Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR (4.4.2) , Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR (4.4.3). Wnioskodawcy, których projekty zostały zaakceptowane przez Forum, będą uprawnieni w sposób wyłączny do ubiegania się o dofinansowanie w ramach wspomnianych konkursów.

Wykaz złożonych i przyjętych kart projektów:

Gminy Subregionu Podhalańskiego, które otrzymają dofinansowanie z Programu Regionalnego na obniżenie poziomu niskiej emisji, będą mogły zapewnić mieszkańcom możliwość wymiany starych pieców na nowoczesne kotły ogrzewane paliwem gazowym lub biomasą.

Wśród projektów wybranych do etapu konkursowego znalazły się także inicjatywy, które w przyszłości przyczynią się do poprawy jakości funkcjonowania ruchu pasażerskiego. To m.in. tworzenie węzłów przesiadkowych, przebudowa dworców, czy budowa ciągów pieszo-rowerowych.

Członkowie Forum Subregionu Podhalańskiego zadecydowali również o przyspieszeniu naborów wniosków na Gospodarkę odpadami  - SPR (5.2.2) i Infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym - SPR (12.1.3) i przystąpienia od razu do etapu konkursowego w przypadku tych dwóch działań.

Podczas posiedzenia forum obecny był Wojciech Szafrański, prezes Zarządu Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. oraz przedstawiciele samorządów powiatowych, samorządów gminnych, przedsiębiorców, organizacji gospodarczych, organizacji społecznych, Policji, Babiogórskiego Parku Narodowego i innych instytucji z terenu Subregionu Podhalańskiego.

Z ramienia Województwa Małopolskiego na spotkaniu obecni byli również: Łukasz Foltyn – zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi oraz radni Barbara Dziwisz i Marek Haber.

Kolejne forum planowane jest na 24 października. Spotkają się wtedy członkowie Forum Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Tę edycję spotkań forów subregionalnych zakończy Małopolska Zachodnia 26 października.

Protokół wraz z załącznikami:

  1. Protokół z VII posiedzenia Forum Subregionu Podhalańskiego (.pdf, 484 KB)
  2. Załącznik nr 1 - Lista obecności (.pdf, 420 KB)
  3. Załącznik nr 2 - Prezentacja (.pdf, 1,33 MB)
  4. Załącznik nr 3 - Uchwała nr 9/16/POD (.pdf, 408 KB)
  5. Załącznik nr 4 - Uchwała nr 10/16/POD (.pdf, 472 KB)
  6. Załącznik nr 5 - Uchwała nr 11/16/POD (.pdf, 484 KB)
  7. Załącznik nr 6 - Uchwała nr 12/16/POD (.pdf, 344 KB)