O dofinansowaniu projektów dla Małopolski Zachodniej – Forum Subregionalne w Zakrzowie

Kategoria: Subregionalny Program Rozwoju
26.10.2016
O ekologicznym transporcie, likwidacji przestarzałych pieców i infrastrukturze dla obsługi podróżnych rozmawiano dziś podczas Forum Subregionu Małopolski Zachodniej.

Spotkaniu w Zakrzowie koło Kalwarii Zebrzydowskiej przewodniczyli marszałek Jacek Krupa i Grzegorz Lipiec z zarządu województwa.

DSC_7403_640.jpg

W trakcie obrad uzgodniono wykaz 64 projektów, które będą uprawnione do składania wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałań: Niskoemisyjny transport miejski – SPR (4.5.2), Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR (7.2.4), Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR (4.4.2), Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR (4.4.3).

Nie obyło się bez drobnych zmian. Forum Małopolski Zachodniej przyjęło rezygnację Gminy Miasta Oświęcim z dofinansowania projektu budowy węzła przesiadkowego typu Park&Ride na terenach przykolejowych w Oświęcimiu (poddziałanie 4.5.2). Natomiast dwie gminy, Zator i Miasto Oświęcim, obniżyły wnioskowane dofinansowanie dla swoich projektów, związanych z infrastrukturą dla obsługi podróżnych.

Wykaz kart projektów, zakwalifikowanych do etapu konkursowego:

DSC_7455_640.jpg

Dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego WM na lata 2014-2020, poszczególne gminy subregionu Małopolski Zachodniej zyskają przede wszystkim na poprawie warunków ekologicznych dla swoich mieszkańców. Ci, będą mogli nie tylko wymienić stare i niesprawne kotły na nowoczesne źródła ciepła, ale również skorzystać z niskoemisyjnego transportu publicznego w swoich miejscowościach. Dodatkowo w wielu gminach powstaną systemy przesiadkowe typu Parkuj i Jedź, a stare dworce kolejowe zostaną przebudowane i przystosowane do nowych funkcji.

W spotkaniu Forum Subregionalnego w Zakrzowie wzięli udział: dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi UMWM Jakub Szymański, wójt Gminy Stryszów Jan Wacławski, radni WM: Jacek Soska, Rafał Stuglik, Marcin Cockiewicz, Filip Kaczyński oraz przedstawiciele samorządów powiatowych i gminnych, przedstawiciele przedsiębiorców, organizacji gospodarczych i społecznych oraz instytucji naukowych.

Protokół wraz z załącznikami:

  1. Protokół z VII posiedzenia Forum Małopolski Zachodniej (.pdf, 564 KB)
  2. Załącznik nr 1 - Lista obecności (.pdf, 448 KB)
  3. Załącznik nr 2 - Prezentacja (.pdf, 1,35 MB)
  4. Załącznik nr 3 - Uchwała nr 10/16/MZ (.pdf, 288 KB) 
  5. Załącznik nr 4 - Uchwała nr 11/16/MZ (.pdf, 360 KB) 
  6. Załącznik nr 5 - Uchwała nr 12/16/MZ (.pdf, 360 KB) 
  7. Załącznik nr 6 - Uchwała nr 13/16/MZ (.pdf, 372 KB)