O Funduszach, Samorządzie i Bobrowisku – za nami kolejna lekcja europejska on-line

17.06.2020
Jak Fundusze Europejskie wpływają na nasze życie? Co to jest samorząd? Ilu radnych zasiada w Sejmiku Wojewódzkim? – między innymi z takimi pytaniami mierzyli się uczestnicy otwartej lekcji europejskiej on-line.

W roli nauczyciela debiutował Łukasz Smółka, wicemarszałek Małopolski, a spotkanie przygotowali i prowadzili specjaliści Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Małopolsce.

Cieszę się, że tak wiele osób do nas dołączyło, to dowód na to, że młodzi ludzie interesują się tym co dzieje się wokół nich, dostrzegają zmiany i chcą mieć wpływ nie tylko na swoją przyszłość ale także na rozwój regionu.

- mówił wicemarszałek Smółka.

Wicemarszałek przedstawił informacje nt. samorządu, jego symboli oraz roli w podziale środków unijnych.

To w lokalnych społecznościach rodzą się najlepsze pomysły na projekty, które później dofinansowujemy z Funduszy Europejskich, to na poziomie samorządu mamy najlepszy bezpośredni kontakt z mieszkańcami, którzy pomagają nam w podejmowaniu decyzji dotyczących nowych inwestycji i kierunku rozwoju Małopolski.

– podkreślił wicemarszałek mówiąc o znaczeniu samorządu regionalny.

W jego opinii działania samorządu są widoczne w każdym obszarze począwszy od dofinansowywania budowy dróg czy zakupu nowych pociągów, przez wsparcie biznesu, aż po pomoc potrzebującym i bezrobotnym.

Nasze województwo jest bardzo dynamiczne jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy. Wyciągamy wnioski z tego co robimy dziś, żeby w nowej perspektywie finansowej zrobić to jeszcze lepiej

– dodał wicemarszałek Smółka.

Wicemarszałek podkreślił, jak ważna jest dla samorządu województwa opinii mieszkańców 
i podsumowując spotkanie zaprosił najbardziej aktywnych jego uczestników do konsultacji założeń nowej perspektywy finansowej.

Lekcje Europejskie on – line cieszą się dużym zainteresowaniem w szkołach. Tylko w maju w czterech lekcjach zorganizowanych dla szkół w Krościenku, Olkuszu, Krakowie i Tarnowie wzięło udział blisko 150 uczniów. W trakcie spotkań, pracownicy Punktu w ciekawy i przystępny sposób przekazują wiedzę na temat Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich dostępnych w regionie. Podczas zajęć główny nacisk jest kładziony przede wszystkim na możliwości jakie Unia stwarza młodym ludziom. W dzisiejszej lekcji brało udział ponad 50 osób.

Lekcje europejskie on-line są nie tylko możliwością pogłębiania poziomu wiedzy o Unii Europejskiej oraz uzupełnienie lekcji historii i wiedzy o społeczeństwie, ale także wspaniałym sposobem połączenia nauki z rozrywką.