Obsługa wnioskodawców i beneficjentów środków unijnych w związku z awarią systemów informatycznych

05.03.2021

Informujemy, że:

  1. Prawidłowo działają strony internetowe dotyczące Funduszy Europejskich www.fundusze.malopolska.plwww.rpo.malopolska.pl oraz www.prow.malopolska.pl.
  2. W Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Małopolsce na bieżąco można uzyskać informacje dotyczące środków unijnych drogą telefoniczną za pomocą infolinii 12 616 06 16 lub bezpośrednio z wybranym Punktem. Numery telefoniczne wskazane są na stronie www.rpo.malopolska.pl/znajdz-punkt-informacyjny.
  3. Bez zakłóceń odbywa się rejestracja na szkolenia, które prowadzone są zgodnie z harmonogramem podanym na stronie www.rpo.malopolska.pl/o-programie/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach.
  4. Prawidłowo działa system SL 2014, którym Beneficjenci Regionalnego Programu mogą się kontaktować i przekazywać dokumenty. Weryfikacja przesyłanych dokumentów jest dokonywana na bieżąco.
  5. Kontakt z opiekunami projektów możliwy jest drogą telefoniczną. 

Z powodu awarii:

  1. Niemożliwy jest kontakt e-mailowy z Punktami Informacyjnymi oraz z opiekunami projektów.
  2. Nie funkcjonuje System e-RPO.
  3. Terminy Instytucji Zarządzającej wynikające z procesów związanych z wyborem, realizacją i kontrolą projektów dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego mogą zostać wstrzymane

Aktualnie nie trwa żaden nabór w trybie konkursowym, w którym Wnioskodawcy mogliby składać wnioski o dofinansowanie. System e-RPO powinien zostać uruchomiony do końca lutego. Termin ten może być skrócony lub wydłużony.