Od marzeń do rzeczywistości. Rewitalizacja Chełmka

09.10.2020

Rewitalizacja Chełmka realizowana w dwóch etapach od 2009 do 2020 r. stała się faktem. Nasze miasto zyskało nowe oblicze na miarę XXI wieku

- powiedział Burmistrz Chełmka podczas uroczystego otwarcia budynku Domu Seniora i kortów tenisowych w Chełmku.

Dom Seniora w Chełmku oraz korty tenisowe w Chełmku zostały zrealizowane w ramach projektu rewitalizacji pod nazwą: „Chełmek - odNowa. Nowe przestrzenie aktywności i integracji społecznej w Chełmku, szczególnie dla seniorów, dzieci i rodzin z dziećmi” skutecznie realizowanego przez Gminę Chełmek od 2018 r. Dom Seniora wykonano w ramach zadania pn.: „Dom Seniora w Chełmku”, natomiast korty tenisowe w ramach zadania pn.: „Przestrzeń przyjazna mieszkańcom – integracji, rekreacji i dostępu do usług: Kompleks Sportowy”.

Gmina Chełmek otrzymała na realizację projektu rewitalizacji dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, podziałania 11.1.2 „Rewitalizacja miast średnich i małych”. Koszt całkowity wykonania projektu to kwota: 20 800 828,70 zł

Dom Seniora

W ramach zadania został przebudowany Dom Seniora przy ul. Topolowej w Chełmku i przystosowany na potrzeby utworzenia w nim miejsca spotkań dla osób starszych. Jego bezpośrednie otoczenie zostało uporządkowane i odnowione, które w formie parku stworzyło przestrzeń sprzyjającą wypoczynkowi.

Budynek Domu Seniora. Piętrowy biały budynek z czerwonym dachem w otoczeniu drzew.

W budynku odnowiono i zachowano wiele jego pierwotnych, zabytkowych detali architektonicznych i oraz elementów jego wystroju i wyposażenia. Są to między innymi podłogi, schody, drzwi, obudowy kaloryferów, wykończenia okien, boazerie, meble, sztukaterie, czy kute elementy w pomieszczeniu piwnicznym przeznaczonym do przechowywania wina.  Wszystko to można zobaczyć w materiale zamieszczonym na witrynie internetowej Gminy Chełmek. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Efektem realizacji zadania jest wykonanie alejek spacerowych, montaż elementów małej architektury takich jak: ławki, kosze na śmieci. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu wraz z zielenią harmonijnie wkomponowano w rosnące w otoczeniu Domu Seniora rododendrony zasadzone w latach 40 ubiegłego wieku.

Całe otoczenie budynku wraz z otaczającym parkiem stanowi ogólnodostępną przestrzeń publiczną służącą do wypoczynku oraz wzmacniania więzi międzypokoleniowej pomiędzy młodymi ludźmi, a seniorami. Przestrzeń ta została także dostosowana do wymagań osób niepełnosprawnych.

Korty tenisowe

W ramach zadania został przebudowany kompleks kortów tenisowych wraz z budową zaplecza szatniowo-socjalnego przy ulicy Brzozowej w Chełmku. Wybudowano nowe trybuny, ściankę treningową z kortem o nawierzchni poliuretanowej oraz zmodernizowano korty o nawierzchni z mączki ceglanej. Nowy budynek zaplecza szatniowo – socjalnego umożliwi zawodnikom na komfortowe przygotowanie się do meczów oraz skorzystanie z węzła sanitarnego po ich zakończeniu. Nowo wybudowana, zadaszona trybuna pozwoli kibicom tenisa ziemnego na komfortowe obserwowanie rozgrywek. Obiekt jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Takie osoby będą mogły obserwować mecze, a także skorzystać z sanitariatu dostosowanego do ich potrzeb. W otoczeniu trybuny i kortów zostały wykonane ciągi komunikacyjne, elementy małej architektury i oświetlenie kompleksu.

Budynek zaplecza wraz z kortami zostały połączone ciągami komunikacyjnymi z sąsiadującymi ulicami: Brzozową i Głogową.

Drewniane zadaszone trybuny na kortach tenisowych.

Zapraszamy do korzystania z możliwości, jakie dają wszystkie obiekty zrealizowane w ramach projektu rewitalizacji, którymi oprócz wyżej wymienionych są: nowoczesna biblioteka oraz plac zabaw wraz ze skate parkiem przy ulicy Kolejowej w Chełmku, a także nowy układ komunikacyjny łączący te obiekty.

Biblioteka Publiczna oraz swietlica srodowiskowa .jpg