Ogłoszenia o zamówieniu w potencjalnych projektach perspektywy 2021-2027

Kategoria: Zamówienia publiczne
30.04.2021
​Planujesz rozpoczęcie realizacji projektu w ramach perspektywy 2021-2027? Zapoznaj się z rekomendacjami w sprawie ogłaszania zamówień.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje, że do czasu uruchomienia pierwszych naborów kolejnej perspektywy ogłoszenia o zamówienia w Bazie konkurencyjności można zamieszczać pod dedykowanym numerem naboru: POPT.21.27.00-IZ.00-00-001/21. Również sam tytuł naboru, w części nadawanej przez ogłoszeniodawcę, także powinien zawierać odniesienie do perspektywy 2021-2027. Dzięki temu będzie możliwa szybsza identyfikacja zamówień tego typu, a tym samym przyspieszy proces weryfikacji wniosków o płatność i pozostałe czynności kontrolne.

Warto dodać, że Ministerstwo rekomenduje również, aby do czasu wejścia w życie właściwych wytycznych stosować rozwiązania wynikające z obecnie obowiązujących regulacji.