Ostrzeżenie przed fałszywymi informacjami nt. obowiązków informacyjnych dot. bonów rekompensacyjnych

16.06.2020

Prosimy o zapoznanie się z poniższym komunikatem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Szanowni Państwo!

Dotarły do nas informacje, iż kontaktuje się z Państwem prywatna firma podszywająca się pod Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości i wprowadzająca Państwa w błąd w zakresie obowiązków informacyjnych dotyczących bonów rekompensacyjnych.

Podkreślamy, że zgodnie z zapisami umowy o przyznanie bonu rekompensacyjnego nie muszą Państwo umieszczać w siedzibie firmy tablicy informującej o otrzymaniu pomocy finansowej z Unii Europejskiej.

Po podpisaniu umowy z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości (Grantodawcą), w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - pakiet przedsiębiorczość” wystarczy spełnić następujące obowiązki informacyjno-promocyjne:

  1. umieścić przynajmniej jeden plakat w rozmiarze A3 lub A4, wydrukowany na zwykłej drukarce, w miejscu ogólnodostępnym i łatwo widocznym, takim jak np. wejście do budynku siedziby firmy. Jeśli otrzymany grant wspiera działanie w kilku lokalizacjach wówczas plakat powinien być zamieszczony w tych lokalizacjach.
  2. plakat należy zamieścić nie później niż miesiąc od uzyskania grantu i można go zdjąć nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy licząc od daty zamieszczenia plakatu.

Po zamieszczeniu plakatów, należy wykonać co najmniej dwie fotografie potwierdzające, iż plakat został zamieszczony:

  • jedna fotografia powinna być wykonana z bliskiej perspektywy,
  • druga powinna potwierdzać, iż plakat został zamieszczony w łatwo widocznym miejscu np. przy wejściu do budynku firmy.

Zdjęcia plakatu trzeba zachować, jako udokumentowanie działania promocyjnego do ewentualnej kontroli, na takiej samej zasadzie jak inne dokumenty, które będą sprawdzane przez ewentualną kontrolę.

Szczegółowe informacje oraz wzory plakatów dostępne są na stronie:

https://www.rpo.malopolska.pl/realizuj-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/umowy-grantowe-dla-przedsiebiorcow-zawarte-w-2020-r--z-malopolskim-centrum-przedsiebiorczosci-w-zw--z-covid-19--zasady-promocji-i-oznakowania

Prosimy o ostrożność oraz czerpanie informacji na temat bonów rekompensacyjnych ze strony www.mcp.malopolska.pl.

Informujemy jednocześnie, że w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości nie doszło do wycieku danych. Dane są pod ochroną zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy o powierzeniu grantu - Zasady przetwarzania danych osobowych.