Otwarcie nowoczesnego zaplecza technicznego Kolei Małopolskich

16.01.2023
Nowoczesne zaplecze Kolei Małopolskich kosztowało ponad 92 mln zł, a realizacja tej ważnej dla Małopolski inwestycji była możliwa dzięki wsparciu finansowemu z Funduszy Europejskich. Nowy obiekt jest niezbędny do wzmocnienia i rozwoju kolei w naszym regionie, a także poprawy bezpieczeństwa i komfortu podróży. W uroczystym otwarciu zaplecza wzięli udział m.in. marszałek Witold Kozłowski i wicemarszałek Łukasz Smółka, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury Tomasz Tomala oraz przedstawiciele kolei i wykonawców.

Wnętrze hali. Grupa elegancko ubranych mężczyzn stoi w szeregu. Jeden z nich przemawia do mikrofonu. W tle pojazd na szynach przypominający traktor

Bardzo serdecznie gratuluję Panu Marszałkowi budowy tej inwestycji, determinacji i dziękuję jednocześnie za przeznaczanie kolejnych setek milionów złotych na modernizację kolei regionalnej. To przecież nie tylko ta nowoczesna hala, ale też zakup nowoczesnego taboru kolejowego. Ostatnie lata to swoisty renesans polskiej kolei. Od 2015 roku zmodernizowaliśmy blisko 1100 km linii kolejowych, zbudowaliśmy  i modernizowaliśmy dworce i przystanki kolejowe. Inwestowaliśmy w nowy tabor dla PKP Intercity za ponad 20 mld złotych. Te działania doskonale wpisują się w działania Zarządu Województwa Małopolskiego kierowanego przez marszałka Witolda Kozłowskiego. Wspólnie walczymy z wykluczeniem komunikacyjnym, z korzyścią dla mieszkańców Małopolski

- przekazał w liście minister Andrzej Adamczyk.

Widok peronu z kolorowym pociągiem na torach. W tle zachmurzone niebo

Zrealizowany przez Koleje Małopolskie sp. z o.o. projekt pn. „Budowa i wyposażenie zaplecza technicznego do obsługi taboru kolejowego” jest jedną ze strategicznych inwestycji Województwa Małopolskiego. Dzięki niemu regionalne przewozy kolejowe w Małopolsce zyskają całościowe wsparcie.

Obiekt jest supernowoczesny, ale też bardzo potrzebny dla rozwoju Kolei Małopolskich. Dziękuję Ministrowi Infrastruktury Andrzejowi Adamczykowi, ponieważ trudno sobie wyobrazić lepszą współpracę Samorządu Województwa Małopolskiego niż ta, którą mamy z ministrem Adamczykiem. Rzeczy dotyczą inwestycji wspólnie realizowanych, ale też wszystkiego, co Pan Minister robi dla Małopolski. To nie tylko ta duża inwestycja, ale też szereg różnych przedsięwzięć związanych z poprawą warunków podróżowania. To nowe ronda, oświetlenia - szereg przedsięwzięć, które poprawiają bezpieczeństwo na małopolskich drogach. Dziękuję za to, co robi dla Polski - cały kraj jest wielką, rozwijającą się budową - zarówno na trasach kolejowych, ale też drogach. Jest największym budowniczym w historii urzędujących ministrów. Zarząd Województwa Małopolskiego przywiązuje ogromną wagę do rozwoju tego wielkiego układu nerwowego - komunikacji, który wpływa na rozwój gospodarczy i na rozwój naszego regionu. W 2023 roku planujemy 8 mln 100 tys. kilometro pociągu, to jest aż dwukrotność tego co mieliśmy w 2014 roku, która wynosiła 4 mln 100 tys. To ogromny wysiłek Samorządu Województwa Małopolskiego ukierunkowany na dalszy rozwój sieci połączeń i ta sieć ciągle się rozrasta. Uruchamiamy najczęściej te trasy, które były wcześniej przez naszych poprzedników zawieszone, ale też różnego rodzaju nowe połączenia np. Olkusz, Sucha-Beskidzka, czy Dębica

- podkreśla marszałek Witold Kozłowski.

Wnętrze hali. Na pierwszym planie sprzęt do obsługi taboru kolejowego oraz metalowe schody prowadzące na wyższy poziom obiektu. W tle dwa pojazdy na szynach

Inwestycja została sfinansowana z Funduszy Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działania 7.2 Transport kolejowy, Poddziałania 7.2.1 Tabor kolejowy, budżetu Województwa Małopolskiego oraz środków własnych spółki Koleje Małopolskie. Całkowita jej wartość to przeszło 92 mln zł, z czego prawie 70 mln zł pochodzi właśnie z Funduszy Europejskich.

Projekt był realizowany w latach 2020-2022. Intensywna budowa hali, części torowej i sieci trakcyjnej trwały niecałe 13 miesięcy - co stanowi duży sukces. Obiekt nosi nazwę: Punkt Techniczno–Eksploatacyjny Kraków (PTE).

Wnętrze hali. Na pierwszym planie tory kolejowe otoczone barierkami. Wzdłuż barierek przechodzi kilkanaście osób.  W tle flagi z logo Małopolski oraz Funduszy Europejskich

Podstawowym zadaniem placówki będzie terminowa i planowa obsługa pociągów, w tym zadania z zakresu utrzymania, serwisu i napraw pojazdów kolejowych. Własne zaplecze skróci czas bieżącej obsługi taboru bez konieczności dojazdu do odległych punktów, a docelowo będzie również możliwe świadczenie kompleksowych usług dla innych przewoźników.

Bardzo się cieszę, że najnowocześniejsze zaplecze kolejowe w Małopolsce i w Polsce staje się faktem. Bardzo dziękuję Panu Marszałkowi Witoldowi Kozłowskiemu, że w 2018 i 2019 roku, jako szef zarządu województwa, zaufał małopolskim kolejarzom i nie szczędził środków na budowę nowoczesnego zaplecza. Dzięki temu wsparciu również oferta przewozowa w naszym województwie ciągle rozwija się. To sukces, że Koleje Małopolskie stają się nowoczesne, bezpieczne, komfortowe, czyste i punktualne

- dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka.

Wnętrze hali. Na pierwszym planie pojazd na szynach przypominający traktor. Na drugim planie pojazd na szynach przypominający małą ciężarówkę

W nowoczesnej hali znajdują się 3 tory o długości 140 metrów. Na dwóch z nich będą wykonywane bieżące i awaryjne naprawy taboru oraz przeglądy okresowe w zakresie poziomów utrzymania P1, P2, P3. Na trzecim torze zamontowano nowoczesną myjnię w obiegu zamkniętym, która zapewnienie całoroczne czyszczenie taboru.

W ramach projektu obiekt wyposażono w następujące urządzenia:

  • Tokarka podtorowa,
  • Suwnica mostowa,
  • Urządzenie do pomiaru nacisku kół,
  • Laserowy system pomiaru i kontroli zużycia kół,
  • Podnośniki pojazdów szynowych,
  • Stanowisko do opróżniania WC i wodowania zbiorników,
  • Stanowisko do zapiaszczania i odladzania składów. 

W kompleksie są też pomieszczenia biurowe, socjalne i magazynowe, a całość powierzchni użytkowej to blisko 5,5 tys. m2. Do kompleksowej obsługi został zakupiony również pojazd drogowo-szynowy, niezbędny do zapewnienia pracy manewrowej.

Widok na zewnętrzną elewację czarnego obiektu ze szklanym zadaszeniem. Szyny kolejowe prowadzą do zamkniętych bram. Na ścianie widoczny logotyp „Kolei Małopolskich”. Przed budynkiem ustawione flagi z logo Małopolski oraz Funduszy Europejskich

W projekcie uwzględniono również rozwiązania przyczyniające się do realizacji zasady zrównoważonego rozwoju oraz ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego. Zastosowano właściwą izolację termiczną budynku oraz wybudowano myjnię z obiegiem zamkniętym, a także odwodnienie układu torowego do zbiornika retencyjnego. Wody z potencjalnie zanieczyszczonych powierzchni będą podczyszczane w osadniku i w separatorze.

Własne zaplecze Kolei Małopolskich pozwoli na zaoszczędzenie czasu potrzebnego na podstawienie składów do miejsca wykonywania przeglądu. Wyeliminuje też ryzyko oczekiwania na wjazd na tory serwisowe zewnętrznych operatorów oraz przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy.