Pierwsze bony na innowacje

Kategoria: Wydarzenia
02.03.2016
3,5 mln trafi do przedsiębiorców z Małopolski w ramach pierwszej, pilotażowej edycji bonów na innowacje. Jako pierwsze dofinansowanie o wartości w sumie 157 tys. zł otrzymały trzy firmy: EC Jakub Lipski, Na Niby Studio oraz Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe CERTECH.

konferencja_bony2_640.jpg

Dzięki wsparciu zostaną zrealizowane projekty z zakresu innowacyjnych rozwiązań scenicznych, nowych rodzajów pasz dla zwierząt gospodarskich oraz aplikacji dla branż architektonicznej i reklamowej. Bony wręczył marszałek Jacek Krupa rok po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską programu regionalnego dla Małopolski.

Bony na innowacje to bezzwrotne dotacje na potrzeby innowacyjnego rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność w Małopolsce. Działania wspierane bonem muszą być realizowane z sektorem naukowo-badawczym oraz proinnowacyjnym otoczeniem biznesu, np. laboratoriami, uczelniami technicznymi czy parkami technologicznymi. Dzięki uzyskanym środkom przedsiębiorca ma możliwość opracowania nowego lub ulepszenia już istniejącego  produktu czy usługi. Ma również szansę na usprawnienie procesów w firmie.  Maksymalny całkowity koszt dofinansowania może wynieść aż 90% wartości projektu.

"Stawiamy na rozwój gospodarki wiedzy w Małopolsce, mówiąc o innowacjach na ogół myślimy o dużych projektach badawczych, a my chcemy adresować wsparcie rozwoju innowacyjności także do sektora mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw i jesteśmy przekonani, że to wsparcie zaprocentuje. Bezpośrednio na bony dla tego sektora gospodarki przeznaczone jest ok. 90 mln złotych" - podkreślił marszałek Jacek Krupa.

Pierwszy nabór bonów na innowacje

W tej edycji na bony zaplanowane zostało ponad 3,5 mln zł, a nabór cieszył się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. Złożono 153 wnioski na kwotę ponad 10 mln 700 tys zł.: 42 aplikacje dotyczyły małego bonu (wydatki kwalifikowane do 50 tys. zł), a 111 dużego bonu (do 100 tys. zł).

konferencja_bony1_640.jpg

Beneficjentami trzech pierwszych bonów, wręczonych przez marszałka Jacka Krupę, są dwie krakowskie firmy: EC Jakub Lipski i Na Niby Studio oraz Przedsiębiorstwo Techniczno – Handlowe CERTECH z Tarnowa.

Projekt firmy EC Jakub Lipski, który realizowany będzie przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zakłada opracowanie nowego produktu „Stage Eye”- urządzenia pozwalającego za pomocą wiązki światła (lasera, projektora) oznaczać pozycje artystów na scenie, a także rekwizytów, scenografii i innych przedmiotów. Jest to innowacyjna na światową skalę metoda planowania przestrzeni scenicznej w telewizji, teatrach i w trakcie dużych eventów. Całkowity koszt projektu to 123 tys. zł, a w ramach dużego bonu województwo dofinansuje go kwotą 90 tys. zł.

Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe CERTECH z Tarnowa, beneficjent kolejnego dużego bonu (koszt projektu: 62 tys. zł, dofinansowanie: 51 tys. zł), planuje zlecić Państwowemu Instytutowi Weterynaryjnemu opracowanie innowacyjnych mieszanek i pasz dla zwierząt hodowlanych.

Natomiast w ramach  małego bonu wsparcie otrzymała firma Na Niby Studio, która zleci Zakładowi Technologii Gier Komputerowych Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ stworzenie innowacyjnych rozwiązań w specjalistycznej aplikacji dla architektów, deweloperów, osób zajmujących się aranżacją i wykończeniem wnętrz, organizacją eventów, marketingowców oraz branży reklamowej. Koszt projektu to 20 tys. zł, a dofinansowanie wyniesie 16 tys. zł.

"Bony na innowacje są dla nas furtką do programów techniczno-rozwojowych, które na początku wydawały nam się nieosiągalne.  Jesteśmy przekonani, że współpraca, którą nawiązaliśmy z uczelnią nie skończy się tylko na projekcie w ramach bonów, ale będzie kontynuowana" – powiedział Jakub Zychowicz, właściciel Na Niby Studio.

konferencja_bony3_640.jpg

Rok Regionalnego Programu Operacyjnego

Pierwsze bony na innowacje zostały wręczone rok po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, które miało miejsce 12 lutego 2015 roku.

Na realizację programu regionalnego Małopolska otrzymała prawie 2,9 mld euro. To o prawie 1 mld euro więcej niż w latach 2007-13. Co ważne, nowe RPO dla Województwa Małopolskiego stworzyło jedną z największych i najważniejszych strategii rozwoju regionu do roku 2020.

Do końca 2015 roku, w ramach RPO, ogłoszono już 13 konkursów na łączną kwotę 1,15 mld zł. Złożono 517 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę ponad 940 mln zł. W 2016 roku uruchomionych zostało 10 kolejnych konkursów na łączną kwotę ponad 819 mln zł.

Nad realizacją RPO czuwa powołany w połowie 2015 roku Komitet Monitorujący, w skład którego wchodzi obecnie 50 osób: 41 członków, w tym 13 przedstawicieli strony samorządowej, 14 przedstawicieli strony rządowej i 14 przedstawicieli partnerów spoza administracji oraz 9 obserwatorów.

Wszyscy zainteresowani pozyskaniem Funduszy Europejskich mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji w Punktach Informacyjnych w Krakowie, Chrzanowie, Tarnowie, Nowym Targu i Nowym Sączu. W 2015 r. udzieliliśmy 41 733 informacji.

Oprac. Biuro Prasowe UMWM