Podnosimy komfort życia mieszkańców

04.07.2020
Wicemarszałek Łukasz Smółka wręczył promesy na realizację regionalnych inwestycji - 3 mln zł dofinansowania trafiły do Mogilan i Świątnik Górnych.

Inwestycje w Świątnikach Górnych, Ochojnie i Wrząsowicach

Zintegrowany system teleinformatyczny będzie wdrażany w Urzędzie Miasta i Gminy Świątniki Górne. Specjalistyczny system informatyczny stanie się narzędziem wspomagającym w gminie realizację e-usług i procesów administracyjnych. Wartość projektu „Elektroniczna administracja w gminie Świątniki Górne” to blisko 844 tys. zł. Kwota dofinansowania to ok. 633 tys. zł.

Kobieta i dwóch mężczyzn podczas oficjalnej uroczystości

"Wsparcie rozwoju elektronicznej administracji w Gminie Świątniki Górne ułatwi pracę urzędnikom, jak również pomoże mieszkańcom w załatwieniu wielu urzędowych spraw. Wszyscy dziś widzimy, że e-usługi to już nie tylko przyszłość, ale teraźniejszość. To inwestycja, która na pewno będzie Państwu dobrze służyła"

- powiedział wicemarszałek Łukasz Smółka.

Druga z promes wręczonych przez wicemarszałka województwa dotyczy projektu „Termomodernizacja budynku Strażnicy OSP w Ochojnie”. Zadanie opiewa na 480 tys. zł. Wartość dofinansowania to ok. 240 tys. zł.OSP w Ochojnie powstała w 1922 roku. W 1968 roku oddano do użytku murowaną strażnicę służącą mieszkańcom. Obecnie w szeregach OSP Ochojno działa 35 strażaków ochotników. Na wyposażeniu jednostki są dwa pojazdy ratowniczo-gaśnicze. Przy OSP funkcjonuje też młodzieżowa drużyna pożarnicza, której członkowie biorąc udział w zawodach pożarniczych szkolą swoje umiejętności, zdobywają liczne nagrody. Przede wszystkim jednak uczą się odpowiedzialności i przygotowują do odpowiedzialnej ochotniczej służby.

"Pomoc strażakom to nasz obowiązek, praktyczna inwestycja we wspólne bezpieczeństwo, a zarazem podziękowanie za imponujące zaangażowanie strażaków ochotników. Strażnica OSP w Ochojnie pełni istotną funkcję społeczną na terenie gminy Świątniki Górne"

- dodał wicemarszałek Łukasz Smółka. 

Uroczyście sygnowano również promesę na budowę boiska przy Szkole Podstawowej we Wrząsowicach.

"Dla nas to spotkanie z panem marszałkiem Łukaszem Smółką znaczyło bardzo wiele, dlatego, że podpisaliśmy promesę na 73 tys. zł na budowę boiska przy Szkole Podstawowej we Wrząsowicach. Dla naszej miejscowości oznacza to, że dzieci będą mogły korzystać z funkcjonalnego boiska, którego bardzo nam brakowało" - przyznała Teresa Waśniowska, sołtys Wrząsowic.

Wręczenie dokumentów podczas oficjalnej uroczystości

Zadania w Mogilanach 

W gminie Mogilany zostanie wykonany ważny projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gaj, gmina Mogilany – etap II”. Jego wartość to ponad 8 mln zł. A wartość dofinansowania wyniesie w tym przypadku niemal 2 mln zł. Powstanie dzięki temu 7 km kanalizacji sanitarnej. Ścieki z wybudowanej kanalizacji sanitarnej będą odprowadzane do oczyszczalni ścieków w Lusinie.

"Intensywny rozwój wymaga też od nas troski o środowisko. To są dobrze wydane pieniądze. Z jednej strony dbamy o ekologię, a jednocześnie podnosimy komfort życia mieszkańców"

- podsumował wicemarszałek Łukasz Smółka.