Pogodni dojrzali w Powiecie Olkuskim

12.10.2020
Wsparcie, opieka i towarzystwo osób w zbliżonym wieku – na to mogą liczyć seniorzy w Dziennym Domu Opieki, który powstał w budynku po byłej szkole w Porąbce (gm. Trzyciąż). Inicjatywa, wsparta kwotą niemal 3,5 mln zł ze środków unijnych, skierowana jest do mieszkańców powiatu olkuskiego.

Utworzenie Dziennego Ośrodka Opieki

Przeprowadzenie robót adaptacyjnych w Dziennym Domu Opieki, działania opiekuńczo-aktywizacyjne, Klub seniora oraz usługi wspomagające – to elementy projektu  z Funduszy Europejskich o wartości ponad 4 mln zł. Dzięki temu stworzono dzienny ośrodek opieki dla osób niesamodzielnych na terenie gminy Trzyciąż, zapewniono im usługi opiekuńczo-pielęgnacyjnych oraz aktywizująco-usprawniających, jak również wsparcie opiekunów faktycznych/rodzin.

Stary budynek szkoły w Porąbce został dostosowany do nowych potrzeb: wykonano modernizację łazienek, utworzono łazienki dla osób z niepełnosprawnościami, ułożono podłogi, odnowiono ściany i sufity we wszystkich pomieszczeniach, zmodernizowano instalację elektryczną, awaryjną i internetową. Cały budynek został także dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.

z komputerem.jpg

Atrakcyjna oferta dla seniorów

Seniorzy mogą korzystać z zajęć arteterapii, muzykoterapii, biblioterapii, choreoterapii, terapii kulinarnej, terapii reminescencyjnej, terapii informatycznej, terapii rozrywkowej, ergoterapii, czy terapii ruchową. W Domu działa również Klub seniora  proponujący przede wszystkim zajęcia o charakterze towarzyskim, rekreacyjnym, kulturalnym, artystycznym i turystycznym poprzez organizowanie spotkań towarzyskich tematycznych np. taneczne popołudnia, wycieczki piesze i krajoznawcze. Wsparciem zostanie objętych 80 uczestników, a projekt realizowany jest do października 2022 roku przez Stowarzyszenie Honestus ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Nad Białą Przemszą i Gminą Trzyciąż. Więcej informacji o projekcie: http://perspektywysenior.pl/wordpress/

seniorzy.jpg

Nowe miejsce dla dzieci i młodzieży

W Porąbce znalazło się również miejsce dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.  Powstała Placówka Wsparcia Dziennego, która w ramach swojego funkcjonowania dla każdego dziecka z rodziną opracowuje Indywidualny Plan Wsparcia oraz prowadzi zajęcia edukacyjno-rozwojowe oraz specjalistyczne. Podopieczni placówki mają możliwość rozwijania 8 kompetencji kluczowych (język ojczysty i języki obce, matematyka, kompetencje naukowo-techniczne, informatyczne, uczenia się, społeczne i obywatelskie, przedsiębiorczości i ekspresji kulturalnej) oraz udziału zajęciach socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych, czy logopedycznych. Projekt o wartości ponad 4 mln zł skierowany jest do mieszkańców gminy Trzyciąż i weźmie w nim udział 192 uczestników. Więcej informacji o projekcie: Nowi lokatorzy w budynku po byłej szkole w Porąbce.