Ponad 3 miliony zł na gospodarowanie odpadami

18.02.2021
W powiecie krakowskim i trzech małopolskich gminach zostaną zebrane niebezpieczne odpady z azbestu, a w dwóch zostaną wykonane inwestycje w zakresie selektywnej zbiórki odpadów. To wszystko dzięki dodatkowym 3,7 mln zł z Funduszy Europejskich dla projektów dotyczących gospodarowania odpadami.

W ramach subregionu Krakowski Obszar Metropolitalny dofinansowanie otrzyma Gmina Koniusza, Gmina Żegocina oraz Powiat Krakowski. Dzięki otrzymanym środkom mieszkańcy będą mogli oddać niebezpieczne odpady z azbestu. W Koniuszy powstanie również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

W subregionie tarnowskim dofinansowanie otrzyma Gmina Wierzchosławice i Gmina Gnojnik. W Wierzchosławicach usunięte zostaną odpady z azbestu, a w Gnojniku rozbudowany zostanie punkt zbiórki odpadków. 

Przypomnijmy, że w ramach ogłoszonego w 2019 roku konkursu o dofinansowanie mogły ubiegać się projekty dotyczące inwestycji w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu. Unijne środki zdobyły łącznie 22 projekty na kwotę dofinansowania wynoszącą 15 220 626,87 zł. 

Zobacz listę wszystkich dofinansowanych projektów w tym konkursie  (.pdf, 229 KB)

Więcej informacji o konkursie