Postępy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 - stan na 30 czerwca 2020 r.

16.07.2020

Nabory

Od uruchomienia RPO do 30 czerwca 2020 r. ogłoszono: 168 konkursów, które angażowały 10 804 911 750,81 zł, czyli 70% alokacji RPO.

Umowy o dofinansowanie

Do 30 czerwca 2020 r. podpisano z beneficjentami 3 606 umów o wartości wkładu UE 10 701 136 452,93 . Stanowi to 83% alokacji programu.

Wnioski o płatność

Od uruchomienia programu do 30 czerwca 2020 r. zatwierdzono 18 174 wniosków o płatność o wartości wkładu środków Unii Europejskiej 5 298 268 101,10 zł, co stanowi 41% alokacji programu.

Certyfikacja

Do 30 czerwca 2020 r. certyfikowano do Komisji Europejskiej 5 588 670 747,79 zł (1 297 169 664,49 EUR), - wkład UE, co stanowi 45% alokacji programu.