Postępy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 - stan na 30 czerwca 2021 r.

15.07.2021

Nabory

Od uruchomienia RPO do 30 czerwca 2021 r. ogłoszono: 176 konkursów, które angażowały 10 946 773 879,70 , czyli 71,5% alokacji RPO.

Umowy o dofinansowanie

Do 30 czerwca 2021 r. podpisano z beneficjentami 4038 umów o wartości wkładu UE 12 152 269 063,89 zł. Stanowi to 93% alokacji programu.

Wnioski o płatność

Od uruchomienia programu do 30 czerwca 2021 r. zatwierdzono 23 888 wniosków o płatność o wartości wkładu środków Unii Europejskiej 7 391 714 250,81 zł, co stanowi 57% alokacji programu.

Certyfikacja

Do 30 czerwca 2021 r. certyfikowano do Komisji Europejskiej 8 132 168 731,81 zł (1 856 771 031,46 EUR), - wkład UE, co stanowi 63% alokacji programu.