Postępy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 - stan na 30 kwietnia 2020 r.

12.05.2020

Nabory

Od uruchomienia RPO do 30 kwietnia 2020 r. ogłoszono: 168 konkursów, które angażowały 10 804 911 750,81 zł, czyli 70% alokacji RPO.

Umowy o dofinansowanie

Do 30 kwietnia 2020 r. podpisano z beneficjentami 3 511 umów o wartości wkładu UE 10 167 914 516,36 zł. Stanowi to 78% alokacji programu.

Wnioski o płatność

Od uruchomienia programu do 30 kwietnia 2020 r. zatwierdzono 17 099 wniosków o płatność o wartości wkładu środków Unii Europejskiej 4 945 667 861,74 zł, co stanowi 38% alokacji programu.

Certyfikacja

Do 30 kwietnia 2020 r. certyfikowano do Komisji Europejskiej 5 334 361 326,84 zł (1 240 631 858,34 EUR), - wkład UE, co stanowi 41% alokacji programu.