Postępy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 - stan na 30 kwietnia 2023 r

15.05.2023

Nabory

Od uruchomienia RPO do 30 kwietnia 2023 r. ogłoszono: 182 konkursów, które angażowały 11 345 833 849,35 zł.

Umowy o dofinansowanie

Do 30 kwietnia 2023 r. podpisano z beneficjentami 4 314 umów o wartości wkładu UE 13 053 932 593 zł. Stanowi to 99% alokacji programu.

Wnioski o płatność

Od uruchomienia programu do 30 kwietnia 2023 r. zatwierdzono 31 604 wniosków o płatność o wartości wkładu środków Unii Europejskiej 10 519 375 395 zł, co stanowi 80% alokacji programu.

Certyfikacja

Do 30 kwietnia 2023 r. certyfikowano do Komisji Europejskiej 14 092 081 278 zł, w tym wkład UE: 12 021 397 682 zł (2 691 541 614 EUR), co stanowi 92% alokacji programu.