Postępy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 - stan na 30 września 2019 r.

17.10.2019

Nabory

Od uruchomienia RPO do 30 września 2019 r. ogłoszono: 159 konkursów, które angażowały 10 790 792 282,71 PLN, czyli 85% alokacji RPO.

Umowy o dofinansowanie

Do 30 września 2019 r. podpisano z beneficjentami 3 112 umów o wartości wkładu UE 9 262 987 824 zł. Stanowi to 73% alokacji programu.

Wnioski o płatność

Od uruchomienia programu do 30 września 2019 r. zatwierdzono 13 293 wniosków o płatność o wartości wkładu środków Unii Europejskiej 3 736 786 339,42 zł, co stanowi 30% alokacji programu.

Certyfikacja

Do 30 września 2019 r. scertyfikowano do Komisji Europejskiej 4 679 880 138 zł (927 527 850 EUR), co stanowi 32% alokacji programu.