Postępy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 - stan na 30 września 2022 r

14.10.2022

Nabory

Od uruchomienia RPO do 30 września 2022 r. ogłoszono: 180 konkursów, które angażowały 11 287 928 805,94 zł, co stanowi 67,7% alokacji RPO.

Umowy o dofinansowanie

Do 30 września 2022 r. podpisano z beneficjentami 4 314 umów o wartości wkładu UE 12 888 542 763 zł. Stanowi to 91% alokacji programu.

Wnioski o płatność

Od uruchomienia programu do 30 września 2022 r. zatwierdzono 29 655 wniosków o płatność o wartości wkładu środków Unii Europejskiej 9 642 690 579 zł, co stanowi 68% alokacji programu.

Certyfikacja

Do 30 września 2022 r. certyfikowano do Komisji Europejskiej 12 811 285 874 zł, w tym wkład UE 10 929 046 742 zł (2 459 972 120 EUR), co stanowi 77% alokacji programu.