Postępy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 - stan na 30 września 2023 r.

17.10.2023

Nabory

Od uruchomienia RPO do 30 września 2023 r. ogłoszono: 183 konkursów, które angażowały 11 363 433 849,35 zł.

Umowy o dofinansowanie

Do 30 września 2023 r. podpisano z beneficjentami 4 342 umów o wartości wkładu UE 13 146 567 219 zł. Stanowi to 100% alokacji programu.

Wnioski o płatność

Od uruchomienia programu do 30 września 2023 r. zatwierdzono 32 794 wniosków o płatność o wartości wkładu środków Unii Europejskiej 11 351 025 531 , co stanowi 86% alokacji programu.

Certyfikacja

Do 30 września 2023 r. certyfikowano do Komisji Europejskiej 14 694 339 909 , w tym wkład UE: 12 540 587 573 zł (2 807 372 428 EUR), co stanowi 96% alokacji programu.