Postępy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 - stan na 31 grudnia 2019 r.

14.01.2020

Nabory

Od uruchomienia RPO do 31.12.2019 r. ogłoszono: 164 konkursy, które angażowały 11 061 494 840,51 PLN, czyli 88,9% alokacji RPO.

Umowy o dofinansowanie

Od uruchomienia RPO do 31.12.2019 r.: podpisano 3 285 umów o wartości dofinansowania środków UE: 9 793 659 876,49 zł, co stanowi 80% alokacji programu.

Wnioski o płatność

Od uruchomienia RPO do 31.12.2019 r. zatwierdzono 14 926 wniosków o płatność o wartości wkładu UE 4 336 632 327,57 , co stanowi 35% alokacji programu.

Certyfikacja

Do 31 grudnia 2019 r. certyfikowano do Komisji Europejskiej 5 414 728 174,51 zł (1 072 284 636,44 EUR), - 4 602 522 378,81 wkład UE, co stanowi 37% alokacji programu.