Postępy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 - stan na 31 lipca 2019 r.

09.08.2019

Nabory

Od uruchomienia RPO do 31 lipca 2019 r. ogłoszono: 156 konkursów, które angażowały 10 779 991 508,81 PLN, czyli 87% alokacji RPO.

Umowy o dofinansowanie

Do 31 lipca 2019 r. podpisano z beneficjentami podpisano 3 018 umów o wartości wkładu UE 9 055 925 047 zł. Stanowi to 73% alokacji programu.

Wnioski o płatność

Od uruchomienia programu do 31 lipca 2019 r. zatwierdzono 12 178 wniosków o płatność o wartości wkładu środków Unii Europejskiej 3 419 452 046 zł, co stanowi 28% alokacji programu.

Certyfikacja

Do 31 lipca 2019 r. scertyfikowano do Komisji Europejskiej 3 560 545 502 zł (831 393 336,63 EUR), co stanowi 29% alokacji programu.