Postępy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 - stan na 31 lipca 2023 r.

16.08.2023

Nabory

Od uruchomienia RPO do 31 lipca 2023 r. ogłoszono: 183 konkursów, które angażowały 11 363 433 849,35 zł.

Umowy o dofinansowanie

Do 31 lipca 2023 r. podpisano z beneficjentami 4 316 umów o wartości wkładu UE 13 106 024 754 zł. Stanowi to 100% alokacji programu.

Wnioski o płatność

Od uruchomienia programu do 31 lipca 2023 r. zatwierdzono 32 355 wniosków o płatność o wartości wkładu środków Unii Europejskiej 11 099 395 347 , co stanowi 85% alokacji programu.

Certyfikacja

Do 31 lipca 2023 r. certyfikowano do Komisji Europejskiej 14 398 060 933 , w tym wkład UE: 12 284 694 164  (2 749 708 675 EUR), co stanowi 94% alokacji programu.