Postępy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 - stan na 31 maja 2020 r.

10.06.2020

Nabory

Od uruchomienia RPO do 31 maja 2020 r. ogłoszono: 168 konkursów, które angażowały 10 804 911 750,81 zł, czyli 70% alokacji RPO.

Umowy o dofinansowanie

Do 31 maja 2020 r. podpisano z beneficjentami 3 552 umów o wartości wkładu UE 10 613 794 414,92 zł. Stanowi to 83% alokacji programu.

Wnioski o płatność

Od uruchomienia programu do 31 maja 2020 r. zatwierdzono 17 676 wniosków o płatność o wartości wkładu środków Unii Europejskiej 5 079 039 109,89 zł, co stanowi 40% alokacji programu.

Certyfikacja

Do 31 maja 2020 r. certyfikowano do Komisji Europejskiej 5 492 456 278,18 zł (1 275 422 349,81 EUR), - wkład UE, co stanowi 44% alokacji programu.