Postępy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 - stan na 31 maja 2024 r.

14.06.2024

Nabory

Od uruchomienia RPO do 31 maja 2024 r. ogłoszono: 183 konkursów, które angażowały 11 363 433 849 zł.

Umowy o dofinansowanie

Do 31 maja 2024 r. podpisano z beneficjentami 4 375 umów o wartości wkładu UE 13 345 972 316 . Stanowi to 100% alokacji programu.

Wnioski o płatność

Od uruchomienia programu do 31 maja 2024 r. zatwierdzono 34 022 wniosków o płatność o wartości wkładu środków Unii Europejskiej 12 839 410 409 , co stanowi 98% alokacji programu.

Certyfikacja

Do 31 maja 2024 r. certyfikowano do Komisji Europejskiej 16 689 902 292 , w tym wkład UE: 13 703 139 037 zł (3 071 868 540 EUR), co stanowi 100% alokacji programu.