Postępy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 - stan na 31 marca 2021 r.

15.04.2021

Nabory

Od uruchomienia RPO do 31 marca 2021 r. ogłoszono: 174 konkursów, które angażowały 10 946 773 878,70 , czyli 69,4% alokacji RPO.

Umowy o dofinansowanie

Do 31 marca 2021 r. podpisano z beneficjentami 3 995 umów o wartości wkładu UE 11 926 660 105 . Stanowi to 89% alokacji programu.

Wnioski o płatność

Od uruchomienia programu do 31 marca 2021 r. zatwierdzono 22 484 wniosków o płatność o wartości wkładu środków Unii Europejskiej 6 945 041 983 zł, co stanowi 52% alokacji programu.

Certyfikacja

Do 31 marca 2021 r. certyfikowano do Komisji Europejskiej 7 556 071 550 zł. (1 731 076 096 EUR), - wkład UE, co stanowi 56% alokacji programu.