Postępy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 - stan na 31 października 2019 r.

15.11.2019

Nabory

Od uruchomienia RPO do 31.10.2019 r. ogłoszono: 161 konkursów, które angażowały 10 896 091 307,71 PLN, czyli 88,6% alokacji RPO.

Umowy o dofinansowanie

Od uruchomienia RPO do 31.10.2019 r.: podpisano 3 188 umów o wartości dofinansowania środków UE:  9 457 215 614 zł, co stanowi 77% alokacji programu.

Wnioski o płatność

Od uruchomienia RPO do 31.10.2019 r. zatwierdzono 13 900 wniosków o płatność o wartości wkładu UE  3 939 468 451 zł, co stanowi 30% alokacji programu.

Certyfikacja

Do 31 października 2019 r. certyfikowano do Komisji Europejskiej 4 117 215 007 zł (959 287 362 EUR), - wkład UE, co stanowi 33% alokacji programu.